Storbankerna skor sig på oss småföretagare

Janne Näsström

Publicerades: 4 mars, 2013

Svenska Dagbladet har idag en mycket angelägen artikel under rubriken ”Storbankerna skor sig på företagslånen”.

För mig var den en stor lättnad.

Jag sökte lån för att utveckla mitt företag för några månader sedan. Lånet beviljades, men villkoren var full säkerhet i bolagets lågbelånade fastighet, personlig borgen på halva beloppet och en ränta på 7,65 procent.

Jag tolkade villkoren som ett misstroende mot affärsidén och mot min duglighet som företagare. Men artikeln i SvD visar att jag hade fel. Bankerna skor sig generellt på oss småföretagare, eftersom de vet att vi är beroende av bankernas välvilja.

Som villkoren för mitt lån visar, tar bankerna en minimal risk vid utlåning till småföretagare. Det är inte vi som orsakar förluster och finanskris, det är överbelånade fastigheter. Ändå lånar du till en villa eller bostadsrätt till halva räntan jämfört med vad vi företagare tvingas betala.

Osökt kommer jag att tänka på det gamla uttrycket ”tillfället gör tjuven”.

I den uppkomna situationen agerade jag som de flesta andra företagare skulle ha gjort. Jag såg över budgeten för projektet. Först strök jag en tilltänkt svensk leverantör och köpte motsvarande produkt till halva priset från USA. Sedan utgick diverse arbeten som lokala leverantörer skulle ha utfört. Därefter hade jag en budget som jag klarar av att finansiera på egen hand.

Mitt exempel visar att bankernas girighet hotar tillväxten och i slutänden skadar dem själva.