"Upp till bevis Damberg – du ger mig hopp"

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 22 oktober, 2014
Näringsminister Mikael Damberg inför Annie Lööfs högkostnadsskydd. Foto: Phil Jamieson.

 

Nye näringsministern Michael Damberg har gett mig hopp. På två dagar har han levererat två bra nyhet för landets småföretagare:

Jag tycker fortfarande att mycket av den nya regeringens regeländringarr motarbetar företag, som exempelvis att de sociala avgifterna höjs för yngre och äldre anställda.

Men Dambergs två senaste byggstenar i budgeten visar rätt attityd – att han värnar om de små företagen.

En del i Alliansens politik har dragit alla företag över en kam. Anders Borg verkade inte våga gynna småföretagen av rädsla för att stöta sig med storföretagen, och Annie Lööf fick aldrig tillräckligt med gehör för sina småföretagaridéer.

Nu hoppas jag att Dambergs två senaste nyheter ska vara genombrott för en ny attityd hos den nya regeringen. Men då gäller det att han står emot påtryckningar från storföretagen.De ssa kan nu tycka att konkurrensens snedvrids om de små men inte de stora ska ha sänkt sjuklöneansvar.

På landets universitet finns inkubatorer som är oerhört viktiga och ska hjälpa forskningsprojekt och innovativa idéer in i företagarvärlden.

Därifrån har jag ofta hört klagomål på att de har svårt att få riskkapital från de stora statliga och halvstatliga fonderna som sitter på enorma kapital.  Fonderna är till för att ta risker, men missgynnar små nystartade företag, eftersom risken då är större.

Det är utmärkt att Damberg nu sätter press på dessa och försöker se till så att de små gynnas. Damberg har nu chans att på fler sätt visa att han menar allvar när han säger att småföretag är viktiga och att det är viktigt med nya företag.

Men då måste han också öppna finansministerns plånbok. Det skulle han exempelvis kunna göra genom att ge mer resurser till Nyföretagarcentrum.

Det finns faktiskt en poäng med att byta regim ibland, oavsett vad man säger om den gamla. En ny måste ju visa väljarna att det kommer något nytt genom att vända på alla stenar och ifrågasätta de regler som finns. Det är då en fördel att Damberg har en större andel väljare bakom sig än vad Annie Lööf hade.

Så upp till bevis Michael Damberg. Jag har hoppet kvar.