Superguide: Hitta finansiering till ditt företag – alla möjligheter på ett ställe

Josefin Wallin

Uppdaterades: 9 mars, 2023
Publicerades: 16 mars, 2023
Foto av: Adobe Stock

Så här hittar du finansiering till ditt företag 2023. Här finner du alla olika alternativ på hur du kan hitta kapital. Allt från banker, lån och checkkredit till fakturalöp, riskkapital och crowdfunding. Riktigt värdefulla tips när du letar finansiering till ditt företag helt enkelt

Varför finansiering?

 • Finansiering för uppstart av er verksamhet
 • Finansieringen möjliggör tillväxt
 • Finansiering, kapitalanskaffning, krävs ofta när du vill investera

Banklån

Den egna banken är ett vanligt första steg när man söker finansiering – även om det faktiskt finns många fler att välja på. Vilka tänker vi ledsaga dig igenom i den här artikeln. Hos din bank kan du exempelvis söka om ett företagslån för ett förvärv eller en investering.

Man kan också diskutera en rörelsekredit som kan användas för att förbättra företagets likviditet när det blir långt mellan leverans och betalning. Ska du investera? Då kan man istället prata om en investeringskredit. Då kommer du och banken överens om såväl ränta som avbetalning. Räntan beräknas på återstående del av krediten och minskar därmed i takt med att summan avbetalas. Inteckningslån och reverslån är också benämningar på investeringskrediter.

 • Investeringskredit
 • Rörelsekredit
 • Kontokredit

Checkkredit

Checkkredit kan du få av din bank – kallas också för rörelsekredit. Det innebär att det finns en kreditpost på ditt företagskonto. När du överstiger dina egna medel och utnyttjad krediten, betalar du en ränta för detta. Du betalar också en slant per år för att ha möjligheten att kunna utnyttja krediten. Det här är en finansiering som passar bra när man exempelvis går länge mellan inköp av en vara som sedan ska säljas vidare och faktureras.

Uppstartslån

Är du ny företagare? Då kan du få nyttja uppstartslån. Det här lånet kan utnyttjas upp till 250 000 kronor med fast ränta och begränsad säkerhet. Lånet riktas till företagare som är nya, har ett mindre kapitalbehov och har varit i kontakt med NyföretagarCentrum. Detta ges via Marginalen Bank.

Källa: Verksamt

Almilån

Almis företagslån vänder sig till bolag med upp till 250 anställda – oavsett bransch. Med andra ord väldigt brett. Här kan de kliva in som en extra finansiär när du exempelvis vill utveckla, växa eller investera. Lånen kan även användas för att finansera ett framtida företagsköp. Det viktigaste är att lånet bidrar till att företaget får möjligheten att utvecklas och växa.

Almi har också microlån

Almi har fler olika lån och ett av dessa kallas för microlån. Detta vänder sig primärt till nyare företag och då de som inte har ett allt för stort kapitalbehov. Stämmer du in på dessa premisser? Då kan det vara ett alternativ för dig.

Almi investerar – Almi invest

Almi kan även gå med och investera via Almi Invest. De går då in med riskkapital och är en möjlighet en hel del företag valt att använda sig av. Om inte annat kan det vara en intressant möjlighet att undersöka om du tror detta kan passa dig.

Intresserad av att läsa mer om Almilån?  Vilka olika typer av Almilån finns – och vad är villkoren?

Utlysning hos Tillväxtverket

Att söka finansiering hos Tillväxtverket är ett alternativ. Här kan man ta del av någon, eller några, av deras olika utlysningar. För att få en finansiering här krävs att ni genomgår några obligatoriska steg, både inför och efter finansieringen. Här hittar du Tillväxtverkets olika utlysningar. Här kan du segmentera fram olika möjliga finansieringar för dig beroende på segment såsom geografi och bransch.

Läs också: 8 tips för att söka bidrag till företaget – så får du pengarna

Några exempel på utlysningar hos Tillväxtverket 2023

 • Vi tror att Sveriges innovationssystem kan bli bättre genom samarbete. Kan ert projekt jobba för att få ihop olika nivåer i systemet och samtidigt jobba tillsammans med andra i olika delar av landet? Den här finansieringen ska gå till projekt som har en tydlig koppling till ett eller flera smarta specialiseringsområden som är aktuella i de geografier som är representerade (stänger 16 mars, 2023)
 • Automationscheckar: Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete (stänger oktober 2023).
 • Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar (31 december 2026).

Källa: Tillväxtverket

Regionala företagsstöd

Regionalt företagsstöd är ett stöd som kan ges primärt till företag som anses vara små eller medelstora. Företaget ska också sträcka sig utöver den egna regionen. Du kan använda stödet till att investera i exempelvis maskiner eller konsulttjänster. Här kan du också få möjligt stöd om det är så att du vill satsa på produktutveckling.

Här kan du läsa mer om regionala företagsstöd: Regionala företagsstöd – har du rätt till pengar?

Stöd och bidrag från Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att bygga upp Sveriges innovationsförmåga – och därmed också bidra till en hållbar utveckling. Är du intresserad på att söka en finansieringsmöjlighet – men vill veta mer? På deras hemsida får du all information du behöver om hur du söker finansiering, vilka regler som gäller och hur du fyller i en ansökan.

Exempel på några finansieringsmöjligheter hos Vinnova 2023

 • Smart Built Environment – Innovationsidén. Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Du kan söka maximalt 500 000 kronor för projekt som kan som längst vara 1 år (stänger 24 mars 2023).
 • Innovativa Impact Startups 2023: I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er (maj 2023).
 • Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2022 till 2024: Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval vid sin företagsutveckling. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Exempel på tidigare projekt som blivit finansierade är STEP, Ignite, The Yes Way. Inom det här erbjudandet är det möjligt att söka två gånger per år, slutet av september samt slutet av mars från 2022 till 2024.

Källa: Vinnova

Här kan du läsa mer om aktuella finansieringsmöjligheter hos Vinnova för 2023

Hitta finansiering till en StartUp?

Vill du få tips på hur du kan få in finansiering till din StartUp? Kolla då in det här avsnittet från StartUp-resan! Där berättar Stina från SmakShare hur hon har gjort för att få in kapital till företaget.

Läs också: Så hittar du finansiering, riskkapital och lån till ditt företag

Dessa finansieringarna finns också

Crowdfunding

Den här typen av finansiering innebär att du vänder dig till ett stort antal investerare, ofta allmänheten, för att samla in pengar till ett specifikt syfte eller projekt. Oftast så sker mötena mellan investeraren och företagaren via sociala medier eller andra plattformar. Det kan vara bra att vara inställd på att crowdfunding kan ta mycket av din tid och energi. Detta då du kan behöva ta fram grymt presentationsmaterial, sköta kontakten med investerarna och finslipa din affärsmodell. På svenska kallas denna typ av finansiering för folkfinansiering, gräsrotsfinansiering och massfinansiering.

Affärsänglar

Ett alternativ för finansiering är en affärsängel. En affärsängel är en person med egen erfarenhet av att starta och driva företag som går in och hjälper dig som är i startgroparna – med finansiering, tid och engagemang. Via din affärsängel kan du även få goda råd och ett gott nätverk. Det kan vara bra att ha en eller flera affärsänglar i början av företagets utveckling. Personen vill såklart få god avkastning för sin investering – och är därför villig att lägga ner både engagemang och tid.

Peer-to-peer (P2P)

Finansiering av den här typen innebär vanligtvis ett utbyte eller delning av tillgångar, information eller data. Oftast så träffas parterna via olika typer av företagsgrupper. Tanken är att olika låneförmedlare ska matcha ihop en låntagare med en långivare – utan att blanda in en bank.

Leasing

Varför hitta finansiering om du kan leasa? I vissa fall så kan att leasa vara ett utmärkt finansieringsalternativ. Det är vanligt att leasa exempelvis en företagsbil, istället för att köpa den. Leasing kan också fungera på så sätt att banken köper in någonting som du sedan hyr via dem. Det är väldigt vanligt att saker såsom maskiner och olika former av produktionsutrustning leasas.

Fakturaköp och fakturabelåning

Om du använder fakturabelåning så får du kredit av din bank med fordringen som säkerhet. Det blir därmed inte riktigt samma sak som fakturaköp. Här säljer du din faktura till någon form av bank. Därmed är det de som tar fordringen och du får betalt direkt. Vilket är ett snabbt sätt när man vill förvandla en fordring till faktiska medel. Båda är däremot ett sätt att kortsiktigt hitta en finansiering när man ligger ute med en fordring.

Avdrag du kan göra – både privat och i företaget

Avdrag du kan göra privat

 • Allmänna avdrag. Det innebär bland annat avdrag för eget pensionssparande
 • ROT/RUT: Nytt för 2023 är att tvätt av textilier etc räknas till rut-avdraget. Du kan även göra avdrag för att installera grön teknik i hemmet. Det är inte kopplat till ROT – men fungerar liknande.
 • Du kan göra avdrag för resor du gör i tjänsten. 2022 beslutade riksdagen att man skulle lyfta in en skattereduktion för detta. Den trädde i kraft i år men är inte aktuell att ta hänsyn till förrän i deklarationen 2024.
 • Cyklar du till jobbet? Nice! Då kan du dra av några hundralappar för detta.
 • Du kan dra av för en privat mobil du använder i tjänsten (men måste fortfarande stå för abonnemanget själv).
 • Jobbar du i stan? Då kan du göra avdrag för trängselskatten. Det kan faktiskt bli ganska stora belopp. Här gäller det resor till och från jobbet – men också resor gjorda i tjänsten. Åker du kollektivt? Då kan du dra av den del som överstiger 11 000 kronor på resor till och från jobb.
 • Nytt från 2022 är att skattereduktionen för gåvor fördubblades (från dagens 6 000 kronor upp till 12 000)
 • Ränteavdraget. Mycket av privatekonomin läggs på att betala olika räntor. Här kan det vara väldigt bra att veta att man kan kvitta delar av sin räntekostnad mot sin inbetalda skatt.

Avdrag du kan göra i företaget

 • Driver du enskild firma? Då kan du få dra av kostnader året innan och året under företagsstarten. Det kan exempelvis vara för inköp av förbrukningsinventarier.
 • Arbetar du hemma? Då kan du få dra av viss kostnad. Detta beroende på vilken företagsform som du har valt.
 • Aktiebolag? Alla kostnader som verkligen är nödvändiga för driften av företaget ska också var avdragsgilla.
 • Aktiebolag och investerar? Då är det bra att veta att om du exempelvis köper en maskin så blir hela beloppet inte avdragsgillt. Det delas då upp och fördelas ut på fler år – vilket kallas för en avskrivning.

Viktigt att veta är att de olika avdragen kan ändras eller kompletteras löpande. De absolut senaste uppdateringarna hittas därmed enklast på Skatteverkets hemsida.