Varning för bidragsträsket!

Janne Näsström

Publicerades: 23 maj, 2013

Jag måste varna för bidragsträsket. Det enda som verkar fungera är utbetalning av löner till tjänstemän och arvoden till politiker.

Aftonbladet skrev härom dagen om vårt trolleriprojekt. Här är artikeln. Här nämner jag problem med länsstyrelsen. Om dessa skulle jag kunna skriva en roman, men här är det senaste:

I oktober inlämnade jag en ansökan om bidrag till investeringar för affärsutveckling i landsbygdsföretag. Pengarna kommer från EU men administreras av länsstyrelserna. Vad jag sökte stöd för var inköp av bland annat cirkustält och ordningsställande av en dränerad tältplats.

Tämligen omgående fick jag bekräftelse på att ansökan inkommit. Efter fyra månader hörde jag av mig, för att höra om beslut fattats. Svaret var nej och jag uppmanades att höra av mig längre fram under våren.

Jag började ana ugglor i mossen och stuvade om i budgeten. Den svenska leverantören av cirkustält ersattes av en amerikansk. I Europa handlar det om hantverk, men i USA hittade jag en fabrik med tillverkning på löpande band. Dessutom sköt jag upp markarbetena. Resultatet blev en kostnadssänkning som kompenserade för uteblivna bidrag.

Vi reste tältet i början av maj, dels för att hinna rätta till fel, dels för att få publicitet. Om vi fick bidrag skulle vi fixa tältplatsen och flytta tältet dit.

I måndags ringde jag länsstyrelsen. De hade fortfarande inte tittat på min ansökan. Till hösten, var beskedet, men då är det inte säkert att det finns några pengar kvar. Det nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammet avslutas vid årsskiftet.

Samtidigt har jag fått höra att länsstyrelsen nyligen informerat näringsfrämjarna i Kalmar län om att det finns pengar kvar att söka och uppmanat dem att informera landsbygdsföretagare om detta.

Jag har lagt ned en massa jobb på att skriva ansökan, revidera budget, söka nya leverantörer och så vidare. Det ser ut att vara bortkastad arbete. Tiden hade jag kunnat sälja i min ordinarie konsultverksamhet.

Även om vi får stöd är det sannolikt så att det hade lönat sig att strunta i bidragen. Nu blev resultatet istället att Sverige och EU gick miste om arbetstillfällen genom tält från USA och inställda markarbeten.