Vem är Anna Kinberg Batra för småföretagarna?

Camilla Björkman

Publicerades: 17 december, 2014

Det blir alltså Anna Kinberg Batra som efterträder Reinfeldt som ny partiledare för Moderaterna, vilket stod klart i förra veckan. Hur stort hennes inflytande blir efter nyvalet vet vi inte idag. Men klart är att som partiledare för Sveriges näst största parti lär Kinberg Batra ha inflytande på småföretagarfrågorna på ett eller annat sätt.

Frågan är då: vem är hon för småföretagarna? Och vad vill hon?

Låt oss börja med hennes debattinlägg på driva-eget.se i september inför valet.

”Vi vill att 350 000 fler ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det ställer krav på en ambitiös reformpolitik för fler företag som startar, växer och anställer”, skrev hon då och gav följande tre förslag:

1. Lättare att starta upp nya företag. Handläggningstiden för att registrera ett aktiebolag är idag 16 dagar – målet är fem. Ytterligare sänkt aktiekapital – mindre än de 50 000 kronor som krävs idag.

2. Enklare att växa och anställa. Se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras. Nytt högkostnadsskydd som träder in när anställda blir sjuka (redan spikat).

3. Unga under 20 ska få starta eget-bidrag. Anslagen till Ung Företagsamhet och Drivhuset ska höjas och permanentas.

När hon skrev detta som Moderaternas talesperson för företagande och tillväxt var hon relativt okänd bland småföretagarna. Det är hon även idag, vilket måste sägas vara hennes svaga kort. Än är det svårt att få ett grepp om vem hon är och vad hon vill i företagarfrågor. Jämför med till exempel Annie Lööf som gjort företagarna till sin största profilfråga.

Hon verkar dock ödmjuk inför att Sverige kan bli bättre för småföretagarna. I en artikel i somras i DI kommenterar hon Världsbankens mätning ”Doing business index”, där Sverige senast hamnade på fjortonde plats i världen.

– Vi är inte nöjda med det, trots att vi slår väldigt många länder. Så vi har bett Världsbanken att undersöka och återkomma med förslag på hur vi kan få ett ännu bättre företagsklimat, sa hon då något luddigt.

En återkommande analys i andra medier är att Kinberg Batra skulle vara mer liberal än Reinfeldt. Några exempel är hennes tidigare motioner om att slopa regler för arbetstider och affärers öppettider.

För åtta år sedan motionerade hon också om att ta bort källskatten. I stället för att arbetsgivaren betalar in skatt skulle även den dras från de anställda för att påminna dem om hur mycket som går bort i skatt.

Men när det gäller Las (lagen om anställningsskydd) är hon inte lika liberal. Medan Annie Lööf vill ge arbetsgivaren mer frihet att bestämma vilka som ska behålla jobbet vid uppsägningar vill Kinberg Batra ha det som det är idag:

– Jag tycker det är viktigt med trygghet och den svenska modellen. Jag vill inte skapa oro hos dem som har jobb, utan skapa möjligheter hos dem som inte har jobb. Vi behöver hitta fler vägar in för dem som inte fått in den där första foten, sa hon nyligen i SVTs Agenda.

Hon är, föga förvånande, kritisk till Socialdemokraternas linje om höga skatter, som hon menar uteslutande drabbar jobb och företagande.

”Där Mona Sahlins valmanifest talade om löften såsom sänkt restaurangmoms och lättnader för småföretag bygger i praktiken hela Stefan Löfvens politik på skattehöjningar för dem som skapar jobb och dem som arbetar”, skrev hon före valet i ett debattinlägg på Nyheter24.

Kinberg Batra är utbildad ekonom och har gått på Handelshögskolan. Det märks att hon kan sina siffror, även om hon i intervjuer är mindre rapp och slagkraftig i jämförelse med Reinfeldt.

Utöver en rad politiska tjänster, sedan 2010 Moderaternas gruppledare i riksdagen, har hon också drivit eget företag som kommunikationskonsult. Ett udda inslag bland alla anställda politiker som inte vet vad försäljning, regelkrångel och risker innebär.

Nu får vi se vilken linje Kinberg Batra väljer att ta i den nya valrörelsen. Låt oss bara hoppas att den är för småföretagarnas, och därmed Sveriges, bästa.