<![CDATA[]]>

55 procent av småföretagen arbetar hållbart

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 3 juli, 2015

Enligt en ny undersökning om småföretagares arbete med hållbarhet tänker 86 procent av Företagarnas medlemmar hållbarhet och 55 procent arbetar med det.

Undersökningen är gjord av Företagarna och hållbarhetsbyrån SH/FTs och diskuterades under ett seminarium i Almedalen.

Det märks inga stora skillnader mellan branscher eller regioner, men gemensamt för alla är att hållbarhetsintresset är affärsdrivet.

– Jag tror hållbarhetsarbete kan vara ett bra styrverktyg för små företag, och vara effektivt i ett långsiktigt arbete, Anna Bogeryd styrelseordförande Polarbröd.

Undersökningen visar att företagen tjänar på att arbeta med hållbarhet. Den starkaste anledningen till att många småföretag i dag arbetar med hållbarhet är att stärka konkurrenskraften. Resultatet uppges också bli positivt både när det gäller marknadsföring och kundnöjdhet.

Lagförslaget med rapporteringskrav diskuterades.

–   Många företag gör ett strålande arbete när det gäller hållbarhetsarbete men man har svårt att hinna fylla i institutionernas ständiga dokumentation. Jag tror att marknaden är bättre på att lösa detta än vad lagstiftare kommer göra långsiktigt, säger Günther Mårder vd Företagarna.