<![CDATA[]]>

Alliansens fem vallöften för småföretag

Anders Andersson

Publicerades: 1 september, 2014

 När allianspartierna på måndagen presenterade sitt valmanifest hade centerledaren Annie Lööf efter tuffa förhandlingar fått igenom fem av sina förslag till förbättringar för småföretag.

Allianspartierna har haft hårda hemliga förhandlingar innan de presenterade sitt valmanifest. Men centerns partiledare Annie Lööf lyckades till slut få igenom fem av de käpphästar som hon tidigare framfört som centerns förslag.

– Jag är nöjd nu när jag fått igenom både småföretagarfrågor, landsbygdssfrågor och miljöfrågor som centerpartiet drivit, säger hon i en kommentar till TV4.

De fem förbättringar som nu blivitr alliansförslag i valmanifestet är de här:

  1. Sänkta sjuklönekostnaderna. Ett nytt högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader införs. För 80 procent av företagen, de minsta, träder skyddet in redan efter motsvarande två sjuklönedagar per år och anställd. Det ska både sänka företagens kostnader och skapar lägre risker att anställa en person med sjukdomshistoria.
  2. Sänkta kostnader för att anställa unga. För ungdomar som ännu inte fyllt 23 sänks arbetsgivaravgiften till 10,21 procent. Detta finansieras genom att ta bort sänkningen för dem mellan 25 och 26 år. 270 miljoner avsätts för att finansiera sänkningen.
  3. Förbättringar vid generationsskiften. Ambitionen är att under nästa mandatperiod förbättra förutsättningarna för generationsskiften. Den som säljer sitt företag till sina barn inte missgynnas jämfört med dem som säljer till en extern köpare. Tidigare har Annie Lööf sagt att skatten vid alla överlåtelse ska bli 25 procent av vinsten, den nivå som i dag gäller efter fem års passivitet.
  4. Bättre regler för personaloptioner. Reglerna för personaloptioner ska ses över för att skapa fler ägarledda företag och ge fler företag möjlighet att locka rätt kompetens. Nyckelpersoner ska ha rätt att köpa aktier i företaget för ett i förhand bestämt pris och få en rimligare skatt än med dagens regler.
  5. Utvidga revisionsplikten. I samband med utvärdering av reglerna för frivillig revisionsplikt ska förutsättningarna prövas för att fler företag ska undantas från kravet på revisionsplikt. På detta sätt ytterligare ska företagens kostnader till följd av regelkrångel sänkas.

Mer om valmanifestet här.