Aviserade skatteregler påverkar husbilstillverkare negativt

19 december, 2019

Bonus-malus-systemet har flera brister. Att regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lindra effekterna för husbilar är en bra början.

Husbilar har varit en udda fågel att hantera i det nya fordonsskattesystemet. Beskeden från Transportstyreslen har varit otydliga, men nyligen gick regeringen ut i frågan. Finansminister Magdalena Andersson meddelar nu att Skatteverket har fått i uppdrag att införa flexiblare regler för husbilar.

I samband med att näringsminister Ibrahim Baylans regelförenklingsturné besökte Eskilstuna i september lyfte Cecilia Östling som tillsammans med familjen driver Tumbo husvagnar och husbilar att det är orimligt att en husbil ska likställas skattemässigt med en lastbil som kör på vägarna.

Flerdubblad fordonsskatt

Problematiken är följande: Tidigare låg fordonsskatten för en nyregistrerad husbil på cirka 5 000 kronor. Vid halvårsskiftet 2018 trädde bonus-malus-systemet i kraft för personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar. Fordon som har jämförelsevis låga utsläpp får en bonus medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt. Då ökade fordonsskatten till omkring 14 000 kronor för samma husbil. I september i år skärptes dessutom sättet att beräkna förbrukning och koldioxidutsläpp på genom att körcykelmodellen WLTP börjat tillämpas. Den leder till högre utsläppssiffror och därmed till högre skatt. Nu kan fordonsskatten hamna på omkring 30 000 kronor för en nyregistrerad husbil.

− En så stor höjning är givetvis helt orimligt.

En husbil körs betydligt kortare sträckor än personbilar och lätta lastbilar, och dessutom används de mestadels stillastående som fritidsboende.

Av- och påställning av husbil

Den av regeringen aviserade lindringen innebär sannolikt att skatten endast ska tas ut när husbilarna körs. I dag behöver fordonet ha varit avställt i 15 dagar för att man ska kunna få fordonsskatten återbetalad. Det är denna regel som regeringen vill göra mer flexibel så att husbilsägare på ett enklare kan ställa av och ställa på husbilen, och då endast betala fordonsskatt då husbilen rullar på vägarna.

Dubbel bestraffning för många företagare

Företagarna menar att bonus-malus-systemet i grunden är sunt mot bakgrund av utsläppen från transportsektorn. Däremot har systemets utformning stora brister.

− Företagare i många branscher har varken råd eller möjlighet att byta till bonusfordon.

Utbudet och infrastrukturen saknas helt enkelt. För dem som kör bensin- eller dieseldrivet och drabbas av malus blir det dubbel bestraffning med höjd fordonskatt i kombination med andra skatter som driver upp priset vid pumpen, säger Philip Thunborg.
Foto av: Adobe Stock
Stark optimism trots svagare konjunktur
Få koll på bonus malus-reglerna
Här finns Sveriges mest positiva företagare