Få koll på bonus malus.

Få koll på bonus malus-reglerna

Samuel Karlsson

Publicerades: 28 maj, 2018

Från och med 1 juli införs ett nytt bonus malus-system vid köp av nya bilar. Beroende på vilken modell du väljer kan du få bonus eller ökad fordonsskatt. Du kan spara maximalt 60 000 kr på ditt val.

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som tas i bruk från och med det datumet.

  • Bensin- och dieseldrivna bilar får förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter att fordonet blir skattepliktigt första gången.
  • Femåriga skattebefrielsen för miljöbilar slopas. Supermiljöbilspremien ersätts av bonus för bilar med väldigt låga utsläpp. Bilar med nollutsläpp får 60 000 kronor i bonus för att sedan trappas av till 10 000 kronor i bonus för bilar med max 60 gram utsläppt koldioxid.

Nu kan du själv räkna ut hur din tilltänkta bil gynnas eller drabbas av det nya systemet på Transportstyrelsens webbsida. Beräkna här!