Stark optimism trots svagare konjunktur

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 11 juni, 2019
Foto av: Adobe Stock

Trots att konjunkturen fortsätter nedåt, pekar småföretagarnas framtidstro uppåt. Det visar Småföretagsbarometern för 2019.
Det största problemet för många företag är att de tvingas tacka nej till uppdrag.

Tomma orderböcker är väl det som de flesta av oss ser framför sig vid prat om en vikande konjunktur. Men trots att den samlade konjunkturindikatorn faller för andra året i rad och nu är på den lägsta nivån sedan 2013 så visar orderböckerna något annat hos småföretagen.

LÄS OCKSÅ: WARREN BUFFETS TIPS TILL SMÅFÖRETAGARE

Sju av tio företag ser goda möjligheter att växa. Det största hotet mot tillväxt är förändringar i omvärlden och utan brister i den egna kapaciteten. Det har länge varit svårt för företag att rekrytera rätt kompetens. Detta har resulterat i att så många som fyra av tio företag faktiskt tvingats tacka nej till order under senaste året.

Kritik mot Riksbanken

Under våren har kritiken vuxit mot Riksbankens penningpolitik och den fallande kronkursen. Här har småföretag som sysslar med import tagit mycket stryk. Kå kronan fallit med 30 procent gentemot euron på sju år och 50 procent mot dollarn under samma period. De som däremot sysslar med export gynnas generellt, även om en låg kronkurs kan ha baksidor även för dem.

– Valutakursen har en relativt sett större negativ påverkan på småföretagen eftersom import är relativt vanligare bland småföretagen än export, dessutom är möjligheterna att valutasäkra begränsade, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

LÄS OCKSÅ: DÄRFÖR KAN DU SKIPPA DIGITALA STRATEGIN

Vid sidan av svårigheten att rekrytera rätt kompetens ses även digitaliseringen som en bromskloss för de som ännu inte hunnit ställa om.

Omvärldsanalysen viktig

– Inför ett sämre konjunkturläge och för att kunna möta den ökade konkurrensen behöver företagen se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den förändrade spelplan som en allt snabbare teknisk utveckling ger, säger Daniel Wiberg.

Småföretagsbarometern omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda och produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.