<![CDATA[]]>

”Fördubbla antalet nya företag”

Redaktionen

Publicerades: 3 september, 2014

Unga borde få mikrolån för att starta eget, ungefär som studielån Det är ett förslag i valrörelsen från Nyföretagarcentrums VD Harry Goldman, som i detta debattinlägg menar att antalet nya företag borde fördubblas.

I valrörelsen talas om fler småföretag och fler jobb. Det är bra. Men mer borde handla om just detta.

Alla vet ju att under de senaste åren har en stor del av de nya jobben och tillväxten skapats just i de nya små företagen. Utan fler nya företag blir det mindre skatteintäkter och dessutom högre arbetslöshet – så enkelt är det!

 Sverige har ett alltför lågt nyföretagande. Bristen på tillräckligt många nya företag är ett av Sveriges stora framtidsproblem. Nyföretagandet har visserligen ökat något de senaste åren – men har under två års tid fallit tillbaka.

Ett ryck framåt med fler nyregistrerade företag blev det nu i augusti. Dock harvar vi fortfarande runt kring den låga nivån med 60 000 nya företag per år. Det var där vi var vid ingången till år 2000. De företag som startas idag är för få för att bygga vår framtid på!

Om Sverige ska nå toppnivå krävs en dubblering av nyföretagandet. För att komma dit krävs ett ordentligt fokus och en nationell strategi med åtgärder som lyfter nyföretagandet. Det räcker alltså inte med vackra paroller i valrörelsen om vikten av fler företag om politiken fortfarande inriktas på att det mesta ska utföras av statens organ eller myndigheterna.

Vi vet att blivande företagare helst vill tala om företagandets villkor med personer som har egen erfarenhet av företagandet. Det är de som bäst känner till företagandets vardag. Det är just därför som i de nära 100 NyföretagarCentrum, där erfarna företagare finns som rådgivare, är så efterfrågade.

Ingen annan organisation, statlig som icke statlig, kommer i närheten av de stora antal personer ges råd till företagsstart och startar företag. Vid NyföretagarCentrum ges nämligen över 20 000 personer år efter år individuell kostnadsfri rådgivning med resultat att runt 10 000 nya livskraftiga företag startas.

Färre än 1 procent av de företag som tar hjälp av NyföretagarCentrum går i konkurs efter tre år. Antalet helårsarbeten som tillkom, bara under perioden 2010-2012, var 29 000. Samtidigt genererar de nya företagen som startas genom NyföretagarCentrum årligen 4 miljarder i skatteintäkter.

Staten är den stora vinnaren på att fler nya företag startas. Det finns ett klart samband mellan rådgivning till start av eget företag (om den utförs på rätt sätt) och bättre förutsättningar att lyckas som företagare.

De rådgivarorganisationer och entreprenörsorganisationer som kan påvisa verklig nytta måste engageras bättre och även ges rimliga långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det är hög tid för fokusering med ett ökat samarbete mellan Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet liksom mellan myndigheterna och organisationer som sysslar med entreprenörskap och rådgivning.

Idag finns ett ökat intresse bland unga att starta företag. Det är hoppingivande – i synnerhet i tider då ungdomsarbetslösheten är hög. Unga behöver mer praktisk hjälp till start av eget företag än äldre. De saknar även yrkeskunskapen och ett gediget kontaktnät.

Men att finansiera ett nytt företag är idag också ett allvarligt hinder – särskilt för unga. De omfattande krav på säkerheter som finns vid företagsstart kombinerat med höga låneräntor gör företagsdrömmen till en omöjlighet.

Mikrolån har runt om i världen visat sig vara ett utmärkt sätt att ge fler unga möjlighet till start av eget företag. På samma sätt som studielån idag möjliggör för studenter att studera kan ett rejält utbyggt mikrolånesystem för nyföretagare utgöra den grund för entreprenörskap som Sverige så väl behöver. När händer det?

 Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige