<![CDATA[]]>

Alliansens budget gäller 2015 – så påverkar det dig

Ebba Arnborg

Publicerades: 10 november, 2014

I går röstades Alliansens budget igenom. Det innebär att den gäller 2015, oavsett vem som får bilda regering efter extravalet. Så påverkar det dig som småföretagare.

I och med att Alliansens budget röstades igenom igår kommer den att gälla 2015, oavsett resultatet i extravalet.
– Budgeten ska gälla hela nästa år. Sedan finns det säkert vägar ut och in men rent krasst så är det så att har man beslutat om en viss budget så är det den som ligger, säger Dan Stenborg, informatör på riksdagen till Dagens Nyheter.

Stefan Löfvén hänvisar dock till vårändringsbudgeten. Varje år på våren, i samband med att den ekonomiska vårpropositionen lämnas, har regeringen möjlighet att lämna en vårändringsbudget, med möjlighet till smärre justeringar kring det pågående budgetåret.
– Vi får hantera budgeten vid vårpropositionstiden. Det får vi återkomma till, säger Stefan Löfvén.

Vårändringsbudgeten är dock i huvudsak tänkt att göra mindre justeringar i en budget. Det finns en paragraf som tillåter regeringen att göra större förändringar i budgeten i händelse av ett krisläge, men den har aldrig tillämpats i en sådan här situation.

Detta innebär att flera av de förslag som ingår i den rödgröna regeringens budgetförslag inte kommer att genomföras. Det gäller exempelvis:

 • Halverat rut-avdrag för dem som är under 65 år.
 • Höjda arbetsgivaravgifter för företagare som anställer unga.
 • Höjd skatt för pensionärer som är egenföretagare.
 • Höjd inkomstskatten för månadsinkomst över 50 000 kronor.
 • Satsning på ett innovationsråd.
 • Ökat stöd till Almi och UF, samt till Sveriges export- och investeringsråd.
 • Statliga riskkapitalbolag till nystartade, mindre företag.

Huruvida några nya förslag ur Alliansens budgetmotion kommer att genomföras är osäkert. De förslag som ligger i budgeten är:

 • Förbättra förutsättningarna för generationsskiften.
 • Se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras.
 • Pröva förutsättningarna för att fler företag ska undantas från kravet på revisionsplikt.
 • Effektivisera tvistlösningsmekanismerna. De föreslår kortare handläggningstid för tvistemål.
 • Att det skatterättsliga företrädaransvaret utreds, för att förbättra reglerna, öka förutsägbarheten och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas. Även lagen om företagsrekonstruktion ska ses över, för att livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans.
 • Att den tid det tar att starta ett företag i Sverige ska halveras.
 • Att kravet på aktiekapital sänks, för att sänka trösklarna att starta aktiebolag.
 • Att det skapas en digital tjänst ”en dörr in” för företagens uppgiftslämning, vilket ska förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter.
 • Ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och föreslå åtgärder för att minska denna.
 • Höja beloppsgränsen för förenklad faktura, för att underlätta företages hantering av mervärdesskatten.
 • Ge ett fortsatt uppdrag till Patentverket och Vinnova för att stärka företags hantering av immateriella tillgångar.
 • Införa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.
 • Införa ett nytt högkostnadsskydd för att sänka företagens kostnader för sjuklöner. Läs mer här!
 • Förlänga provanställningstiden från 6 till 12 månader.
 • Ytterligare sänka socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent, men slopa nedsättningen för personer som fyllt 25 år.
 • Öka arbetsgivaransvaret för lärlingsutbildningarna. Genomföra en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärlingar. Höja lärlingsersättningen, i de fall lärlingen har en lärlingsanställning ska det prövas om ersättningen ska gå till arbetsgivaren.
 • Att även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag.
 • Öka och permanenta stödet till de som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset.
 • Utöka kriminaliseringen av bluffakturor och identitetsstöld. Läs mer här!