<![CDATA[]]>

Hurra, vi är mest innovativa i hela EU!

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 23 augusti, 2016

Sverige är bäst på innovationer i EU. Det visar en ny rapport som granskat innovationskraften i Europa.

European Innovation Scoreboard är en jämförelse som görs varje år på uppdrag av EU-kommissionen. Utifrån faktorer som förutsättningar, verksamhet och resultat poängsätter man länderna på skalan 0–1. Medan Rumänien, som ligger allra längst ner på EU-listan får nöja sig med ynka 0,180 så får Sverige 0,704 och hamnar alltså i topp bland EU-länderna, medan våra grannar Danmark och Finland kommer på andra och tredje plats.

Tittar man däremot på på hela Europa så halkar Sverige ner ett snäpp till andraplatsen direkt efter Schweiz på 0,791. Norge, däremot ligger under EU-snittet på 0,463.

De som klättrar snabbast på listan är Lettland, Malta, Litauen, Nederländerna och Storbritannien.

Det som är extra intressant är förstås hur Europa står sig mot övriga världen. Här konstaterar man att Europa närmar sig Japan och USA, men fortsätter att tappa mark gentemot Sydkorea. Kina gör samtidigt stora framsteg i förhållande till EU. Här konstaterar man att även om EU alltså gör framsteg så hålls man tillbaka av låga företagsinvesteringar och och tuffa regelverk, som drabbar speciellt små och medelstora företag.

Trots det tror författarna bakom rapporten att EU:s innovationsindex kommer att öka med 2,5 procent under en tvåårsperiod.

Här kan du läsa hela rapporten.

Fotnot: Rapporten är gjord av Hugo Hollanders, Nordine Es-Sadki och Minna Kanerva vid Maastrichtuniversitetet på uppdrag av EU-kommissionen.