Stöd och bidrag för företag hos Vinnova – detta finns 2022

Stöd och bidrag för företag hos Vinnova – detta finns 2022

Karolina Östervald

Publicerades: 3 juni, 2022
Foto av: Adobe Stock

Hos Vinnova kan innovativa företag hitta stöd och finansiering för utveckling och innovation. Här är de mest aktuella finansieringsmöjligheterna under 2022. Kanske det som möjliggör drömmen om din tillväxtresa?

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att bygga upp Sveriges innovationsförmåga och därmed också bidra till en hållbar utveckling. Är du intresserad på att söka en finansieringsmöjlighet – men vill veta mer? På den här sidan får du all information du behöver om hur du söker finansiering, vilka regler som gäller och hur du fyller i en ansökan.

Nollutsläpp – FFI

Detta erbjudande är framtaget för att stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som vill utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med ladd- och tankinfrastruktur. Fokuset ska vara att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta stöd ingår i delprogrammet FFI Nollutsläpp inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). 

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter. 

Källa: Vinnova

Vad kan du söka för?

Projekt inom bl.a. effektivitet och hållbarhet i värdekedjan, kostnadsreduktion som möjliggör klimatnytta, fordonsteknik och ladd/tankinfrastruktur samt energieffektivitet i användarfasen 

Källa: Vinnova

Hur mycket kan du söka?

FFI beviljar bidrag om max 50 procent för delprogrammet. Projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Maxbelopp för mindre studier är 500 000 kronor. Total budget är ca 78 miljoner kronor.

Källa: Vinnova

Viktiga datum att komma ihåg

 • Ansökan öppnar – 11 april 2022
 • Sista datumet för ansökning – 21 juni 2022
 • Datum när beslutet meddelas – 14 oktober 2022

Nyfiken på att läsa mer och ansöka? Du hittar mer information här.

Innovativa Impact Startups höst 2022

Har du ett nystartat innovativt bolag vars affärsidé är att skapa mätbara positiva effekter på de globala samhällsutmaningarna? Då är detta erbjudande för dig! Du kan också söka detta om du har en affärsmodell som är skalbar. Detta stöd är inplanerat till juni 2022.

Vem kan söka?

Små, nystartade aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst. Bolagets affärsidé är att bidra positivt till en eller flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

Källa: Vinnova

Vad kan du söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Källa: Vinnova 

Hur mycket kan du söka?

I denna utlysning kan ni söka max 300 000 kronor.

Källa: Vinnova

Viktiga datum att komma ihåg

Planerar att öppna – juni 2022 

Nyfiken på att läsa mer och ansöka? Du hittar mer information här.

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2022

Detta erbjudande är för dig som har ett litet företag och behöver stärka upp bolagets kompetens med en extern partner under ett projekt. Tanken bakom erbjudandet är att hjälpa ditt bolag att producera en innovativ medicinteknisk produkt. Den kompetens och kunskap som den externa personen besitter ska efter projektets avslut överlåtas till bolaget. Tanken med detta stöd är inte att finansiera befintlig personal i bolaget. 

Vem kan söka?

Småföretag eller mikroföretag med mindre än 50 anställda och årsomsättning eller balansomslutning på mindre än 10 miljoner euro. 

Källa: Vinnova

Vad kan du söka för?

Inköp av en extern konsulttjänst som ska möjliggöra utveckling eller implementering av en ny medicinteknisk idé. Kunskapen ska kunna överföras och bestå i företaget. 

Källa: Vinnova

Hur mycket kan du söka?

200 000 kronor

Källa: Vinnova

Viktiga datum att komma ihåg

För det här erbjudandet bedöms ansökningar vid flera tillfällen. Ansökningstiden är indelad i flera ansökningsperioder – vilket innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en period så får du bedömningen i anknytning till det datumet. 

 • Ansökan öppnar – 7 mars 2022
 • Sista datumet för ansökningsperiod 1 – 20 april 2022
 • Projekt får starta – 1 maj 2022 
 • Sista datumet för ansökningsperiod 2 – 10 augusti 2022 
 • Sista ansökningsdagen – 15 september 2022
 • Projekt får senast starta – 31 mars 2023 
 • Projektet ska avslutas senast – 31 mars 2024 

Nyfiken på att läsa mer och ansöka? Du hittar mer information här.

Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Är du sugen på att, i ett samarbete, utveckla lösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar? Då ska du söka detta stöd. Det ska också användas för att nya tjänster och produkter ska tas fram och utvecklas i Sverige. Projekten förväntas gynna avancerad digitalisering som moderniserar svensk industri. Det ska också vara relevant inom något eller några av utlysningens fastställda tekniska fokusområden.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka,

Källa: Vinnova

Vad kan du söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar möjliggörande teknik och förmågor med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering inom något av utlysningens tekniska fokusområden. 

Källa: Vinnova

Hur mycket kan du söka?

Det går att söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 70 miljoner kronor.

Källa: Vinnova

Viktiga datum att komma ihåg

Det här erbjudandet bedöms ansökningar vid flera tillfällen. Ansökningstiden är indelad i flera ansökningsperioder – vilket innebär att om d skicka in din ansökan för den sista dagen i en period så får du bedömningen i anknytning till det datumet. 

 • Ansökan öppnar – 2 mars 2022
 • Sista datum för ansökningsperiod – 28 juni 2022 klockan 14:00
 • Sista ansökningsdatum – 20 oktober 2022 klockan 14:00

Nyfiken på att läsa mer och ansöka? Du hittar mer information här.

Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility

Detta erbjudande ingår i samarbetet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC). De länder som ingår i detta erbjudande är Sverige, Lettland, Turkiet, Österrike, den belgiska Flandersregionen och den belgiska huvustadsregionen. Den information som Vinnova ger ut är för svenska sökande som är intresserade av att delta i internationella sammanslutningar – för att bidra till utvecklingen av verktyg och metoder som ska öka tillgänglighet och hållbar mobilitet i städer.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet, offentliga aktörer samt icke vinstdrivande organisationer. Svenska sökande behöver ingå i ett konsortium med minst en aktör från något av de medverkande länderna. 

Källa: Vinnova

Vad kan ni söka för?

Vi söker svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt. 

Källa: Vinnova

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen uttryckt maximal nivå för hur mycket det går att söka, men ungefär 10 miljoner kronor är budgeterat för den svenska delen av utlysningens. Vi räknar med att finansiera projektmedverkan för ca 3–5 svenska aktörer.

Källa: Vinnova

Viktiga datum att komma ihåg

 • Ansökan öppnar – 7 april 2022
 • Sista ansökningsdagen – 15 september 2022
 • Datum när beslutet meddelas – 15 december 2022
 • Projekt får tidigast starta – 1 januari 2023 

Nyfiken på att läsa mer och ansöka? Du hittar mer information här.

Läs också: Vilka olika typer av Almilån finns – och vad är villkoren?