<![CDATA[Mångfald i arbetslivet.]]>

5 skäl till att du ska ha mångfald i företaget

Daniel Lagerqvist

Publicerades: 21 mars, 2016

Sverige förändras och tiden när alla såg ut och pratade på samma sätt är förbi. 2016 är mångfald viktigare än någonsin så varför inte dra nytta av vad våra olika bakgrunder och förmågor kan göra, för att lyfta ditt företag? Sara Skullered tröttnade på alla som bara snackade om mångfald men aldrig gjorde något konkret. Lösningen blev att starta Mångfaldsakademin där hon nu arbetar med certifiering kring mångfald. [caption id="attachment_20411" align="alignright" width="196"]Sara Skullered Sara Skullered[/caption] – Hårdare konkurrens kräver mer av företagen för att uppnå resultat- och vinstmål. Som företag bör man granska sig själv för att säkra att man inte per automatik väljer bort en signifikant del av kundunderlaget, menar Sara. LÄS MER: Hon såg behovet – i en annan marknad Sara har även startat sökmotorn SpotMi där företag kan profilera eller marknadsföra sig till sina kunder på den mångfald de har. Och det handlar inte bara om etnisk bakgrund utan kan även handla om företagare som har kvalifikationer inom till exempel hbtq eller teckenspråk. – Företag har inte längre råd att välja bort anställda bara för att de inte är likadana som den som anställer eller specificerar rekryteringskriterierna. Dessutom är de yngre generationerna mycket mer selektiva när de väljer arbetsgivare. De lägger mer vikt på företagets värderingar och handlingar än på lön och förmåner jämfört med tidigare generationer. Här ger Sara fem anledningar till varför du ska satsa på mångfald i ditt företag:

1. Var som din kund

– Världen blir allt mindre och människor hittar konstant nya vägar att bygga sin identitet, leva sitt liv och utforska sin omgivning. I denna konstanta förändring söker sig kunder till produkter, service, företag, personer och värderingar som de kan relatera till. Det är därför viktigt att företagen återspeglar de kundgrupper som de vill sälja till.

2. Krav från kunden ökar

– Det är viktigt att företag håller sig relevanta och erbjuder rätt mix av produkter och tjänster. Det börjar även bli allt vanligare att mångfald, precis som miljö- och CSR-arbete, är ett krav för att kunna bli en godkänd leverantör.

3. Föder innovation och kreativitet

– Det känns tryggt att vara omgiven om människor som alltid tycker och tänker samma sak som en själv. Dock ger detta ofta samma, förväntade resultat. Därför behövs det olika slags människor som tänker olika. Andra möjligheter öppnas upp och uppmärksammas eftersom det inte längre finns samma begränsningar. Det är få företag som har råd att avstå från detta.

4. Skapar inkluderande arbetsklimat

– Personal är en av de största utgiftsposterna och det ligger därför i varje företags intresse att få högsta utväxling av denna investering. Det enda sättet att nå dit är att säkra att alla människor är och upplever sig inkluderade.  Personer levererar alltid bättre resultat när de får bekräftelse, när de känner att deras arbete är relevant. Dessutom så säger det ju sig själv att om de anställda inte behöver spendera tid på att säkra att de följer normen, så kommer de ha mer tid att utföra sina faktiska arbetsuppgifter.

5. Rekrytera rätt personal

– Vi lever i ett mycket konkurrensutsatt samhällsklimat. Det är viktigt att företagen har rätt resurser för att hela tiden kunna hålla sig i framkant. Självklart ska man rekrytera på kompetens. Men de företag som tror att man kan hitta den bästa arbetskraften i ett snävt rekryteringsunderlag halkar snart efter. ]]>