<![CDATA[]]>

Nina Larsson (FP): ”LAS behöver utgå från kompetens”

Redaktionen

Publicerades: 12 september, 2014

Arbetsgivaravgifterna behöver sänkas och LAS reformeras för att förbättra förutsättningarna att kunna anställa och behålla kompetent personal. Det skriver Folkpartiets Nina Larsson i en debattartikel på driva-eget.se.

På söndag går Sverige till val. Vi står inför ett vägval. Folkpartiets och Alliansens arbetslinje står mot den röd-grön-rosa oppositionens bidragslinje. Massiva utbyggnader av bidragssystemen och AMS-åtgärder ska betalas med kraftigt höjda skatter på riktiga jobb. Det är inte rätt väg att gå för Sverige.

Efter två mandatperioder med Alliansregeringen har så många som 300 000 fler människor kommit i arbete. Sysselsättningen har ökat, statsskulden ligger på samma nivå som 2006, skatten har sänkts kraftigt för breda löntagargrupper. Samtidigt har utgifterna till välfärden ökat. Allt detta under en tid när vi upplevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Men i Folkpartiet är vi inte nöjda. Vi vill mer. Jobben måste fortsätta bli fler. I alliansen har vi satt upp målet att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020, vilket innebär över 350 000 fler sysselsatta än idag. Det kommer kräva fortsatta jobbreformer inom många områden för att Sverige fortsatt ska kunna vara ett framgångsland i en alltmer globaliserad värld.

Globaliseringen har inneburit välfärdslyft för flera miljarder människor och stora vinster för Sverige. Men den innebär också krav på anpassning. Konkurrensen har blivit tuffare. Det är idag extra viktigt med en politik som stöttar de välståndsbildande krafterna.

Sveriges välstånd byggs av företagsamma och strävsamma människor. Fyra av fem jobb skapas i företag med färre än femtio anställda. Bra villkor för nya och växande företag är således en förutsättning för fler jobb och ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd.

För att det svenska företagsklimatet ska vara i världsklass och för att Sverige ska kunna vara ett framgångsland i en alltmer globaliserad värld vill Folkpartiet därför prioritera följande åtgärder:

Lätta på regelbördan.
Det ska vara enkelt att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vi vill därför lätta på företagens sjuklöneansvar, och på sikt bör detta slopas helt. Vi vill också pröva förutsättningarna för att fler företag ska undantas från kravet på revisionsplikt, ersätta 3:12-reglerna med schablonregler, samt förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter. Regelbördan har minskat med 7 miljarder kronor, men mer kan göras.

Kompetensförsörjning.
För att företagen ska kunna växa och utvecklas måste förutsättningarna att kunna anställa och behålla kompetent personal förbättras. De historiskt höga resurserna som ges till forskning måste upprätthållas. Arbetsgivaravgifterna bör sänkas ytterligare för unga och likaså trösklarna in på arbetsmarknaden. LAS behöver reformeras och utgå från kompetens istället för anställningstid.

Skatter för bättre innovationsklimat.
Vi behöver ett skattesystem som är anpassat till dagens samhälle, där företagens viktigaste investeringar är i kunniga individer, inte i maskiner. Utbildning och ansträngning ska löna sig även skattemässigt, och därför vill vi att värnskatten avskaffas när utrymme finns. Att Sverige har världens högsta marginalskatter är en nackdel när vi i den globala talangjakten konkurrerar om kunniga individer.

Infrastruktur.
Folkpartiet och alliansregeringen har beslutat att 522 miljarder kronor ska satsas på transportinfrastruktur under 2014–2025. I juni 2014 presenterade regeringen nästa steg för utbyggd infrastruktur, Sverigebygget. Infrastruktursatsningar är viktigt för att underlätta rörligheten för människor, idéer, kapital, varor och tjänster, såväl i städer som på landsbygden. En väl utbyggd infrastruktur är grundläggande för företagens möjligheter att växa.

Nina Larsson (FP), Partisekreterare och riksdagsledamot