<![CDATA[]]>

Nya enklare regler för dig som importerar

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 21 oktober, 2014

Nu kommer nya regler som förenklar för dig som importerar varor. Från 2015 ska du redovisa och betala moms direkt till Skatteverket. På så sätt slipper du ligga ute med pengar.

Är du momsregistrerad och importerar varor? Då ska du från och med den 1 januari 2015 redovisa och betala moms på din import direkt till Skatteverket, istället för som idag till Tullverket.
– Syftet med förändringen är att företagen ska slippa ligga ute med pengar i onödan samt att förenkla hanteringen av importmomsen, säger Stina Färje, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I dagens regelverk ska momsregistrerade företag som importerar varor till Sverige från länder utanför EU betala importmoms till Tullverket. Företag som har avdragsrätt kan sedan få tillbaka momsen från Skatteverket. Under 2013 betalades 50 miljarder kronor in i importmoms, varav merparten återbetalades.

Den 1 januari 2015 träder nya regler i kraft. Från och med årsskiftet ska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms direkt till Skatteverket.

Företag och personer som inte är momsregistrerade kommer även i fortsättningen betala importmomsen till Tullverket.

Detta leder till en ökad enhetlighet då frågor om moms koncentreras till Skatteverket. Hanteringen blir efter förändringen likadan oavsett om det gäller varor från EU-länder eller från länder utanför EU.

För dig som är momsregistrerad innebär detta:

  • Från och med 1 januari 2015 ska moms på import redovisas i nya rutor i momsdeklarationen till Skatteverket.
  • Även efter förändringen är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket.
  • För tullpliktiga varor ska man fortfarande betala tullavgift.


Frågor och svar om importmoms:

Läs mer hos Skatteverket.
Läs mer hos Tullverket.