<![CDATA[]]>

Här är partiernas okända småföretagarlöften

Redaktionen

Publicerades: 12 september, 2014

Småföretagarfrågorna är bortglömda i valrörelsens slutspurt. Men här på sajten finns småföretagarinlägg från partierna, med en del okända vallöften. Läs dem innan du röstar på söndag.

Här på sajten har vi skapat en egen debattsida inför valet. Där finns debattinlägg både från partierna, från småföretagarnas intresseorganisationer och från Driva Egets medarbetare. De ska ge dig hjälp inför det viktiga valet på söndag.

En del av partiernas allmänna argumentation i deras debattinlägg kan du ha hört förut. Men här har vi plockat ut konkreta vallöften ur deras debattartiklar som du förmodligen inte läst tidigare:

Moderaterna: Bidrag till tonåringar
”För att uppmuntra fler unga att starta företag bör även unga under 20 år kunna få ta del av starta eget-bidraget. Samtidigt bör anslagen till Ung Företagsamhet och Drivhuset höjas och permanentas för att främja nyföretagande bland Sveriges elever och studenter. Ung Företagsamhet bör även erbjudas på Sveriges alla gymnasieskolor.” Läs debattinlägget här.

Centerpartiet: Ny digital tjänst
”Vi måste förenkla alla småföretags myndighetskontakter. Vi vill göra det genom en digital tjänst – en gemensam dörr in för uppgiftslämnande. På det sättet behöver du som företagare bara kontakta myndigheterna en gång med samma uppgift, så att myndigheterna ger dig service, inte tvärtom.” Läs debattinlägget här.

Folkpartiet: Fler schablonregler
”Vi vill pröva förutsättningarna för att fler företag ska undantas från kravet på revisionsplikt, ersätta 3:12-reglerna med schablonregler, samt förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter.” Läs debattinlägget här.

Kristdemokraterna: Försvåra bolagskapningar
”Stärk det juridiska skyddet för småföretagare. Vi vill försvåra identitetsförfalskningar som används för bolagsplundring eller bolagskapning. Vi vill också införa obligatorisk legitimationskontroll vid ändring av person- eller företagsuppgifter hos Skatteverket  och Bolagsverket.” Läs debattinlägget här.

Socialdemokraterna: Banken och staten ska dela risk
”Många företag läggs ned därför att det inte finns någon som är intresserad av att ta över verksamheten. Vi vill därför ha regionala företagarförmedlingar som jobbar med att matcha ihop äldre företagare som är på väg mot pension med unga människor som vill ta över och utveckla ett företag. För att underlätta denna generationsväxling föreslår vi en nyföretagargaranti som går ut på att staten delar på risken med banken för företagare som har bärkraftiga affärsidéer men som saknar tillräckliga säkerheter.” Läs debattinlägget här.

Miljöpartiet: CSN-liknande lån
”Drivkraften hos unga att starta eget måste fångas upp av samhället. Det kan vi inte göra utan offentliga insatser. Därför föreslår vi bland annat ett CSN-liknande lån som ger fler ungdomar möjligheten att ta steget ut i entreprenörsvärlden. Här handlar det om överlevnadspengar, precis som med de traditionella studielånen. Vi vill också se att arbetslöshetskravet för att få starta eget-bidrag skrotas, samt att åldersgränsen sänks till 20 år.” Läs debattinlägget här.

Vänsterpartiet: Stöd till lanthandlarna
”Lanthandlare och lokala drivmedelsmackar på landsbygden är en oerhört viktig form av småföretag eftersom de bidrar till att hela Sverige kan leva. I Vänsterpartiets landsbygdsplattform föreslår vi en rad åtgärder för att gynna dessa företag. Bland annat vill vi införa ett logistikstöd för att bedriva lanthandel, detta för att kompensera vissa av de sämre förutsättningar som en lanthandel har att leva med. Vi föreslår också utökade statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd.” Läs debattinlägget här.

Feministiskt initiativ: Ny diskrimineringslag
”Vi ska verka för att diskriminering vid kreditbedömning av verksamhetsidéer ska kunna åtgärdas via lagstiftning, på samma sätt som exempelvis diskriminering vid anställning, samt att trygghetssystemen utformas så att företagare får samma villkor som den som är anställd.” Läs debattinlägget här.

VAD TYCKER DU?
Vi på Driva Eget är nyfikna på vad du som läsare tycker! Kommentera gärna här nedanför.