Satsa på småföretagen i stället för på AMS

Anders Andersson

Publicerades: 15 april, 2009

Samtliga tre företagarorganisationer är kritiska mot Anders Borgs vårbudget. Satsa på småföretagen, sänk arbetsgivaravgifterna och tidigarelägg investeringarna, föreslår de.

 Anna Stina Nordmark Nilsson, vd i Företagarna, delar regeringens dystra syn på den ekonomiska utvecklingen i år med kraftigt fallande BNP och stigande arbetslöshet. Ändå är hon kritisk mot vårbudgeten:

? Regeringens satsning på arbetsmarknadspolitik och kommuner är kortsiktig. Hur lång och djup krisen blir avgörs av småföretagen som är ekonomins ryggrad och den sektor i vilken jobben skapas. Och var finns småföretagen och därmed grunden för den framtida tillväxten i vårbudgeten?

-Sedan 1990-talet har småföretagen ökat sysselsättningen med 300 000 personer medan större företag och offentlig sektor tillsammans inte bidragit med ett enda nytt jobb. Småföretagen är med andra ord ännu viktigare i kristider då de kan hålla emot ett ännu större ras i sysselsättningen.

? Det är därför trist och alarmerande att småföretagen knappast alls nämns i vårbudgeten. Det finns heller inga av de skarpa och effektiva förslag som skulle behövas för att ta tillvara all de möjligheter som finns i småföretagen, säger Anna Stina Nordmark Nilsson.

Företagarnas viktigaste förslag för att få fart på Sverige är sänkt arbetsgivaravgift för mindre företag, ändrade turordningsregler som gör det lättare för småföretag att anställa och regelförenklingar. Dessutom behövs skatteincitament för att investeringar i onoterade bolag samt ökade satsningar på infrastrukturinvesteringar som senare ändå behöver genomföras.

?Lägg inte energi på eftersläckning?

I ett pressmeddelande är Företagarförbundet inne på ungefär samma linje:

?Anders Borg avfärdar nya åtgärder för att förhindra att människor blir av med jobbet alldeles för lättvindigt. Istället för att ge upp och ensidigt lägga all energi på eftersläckning borde han också försöka bekämpa branden och rädda de jobb som nu hotas av krisen.

Den minskade konsumtionen gör att fler företag hamnar i svårigheter, och leder till att ännu fler människor blir av med jobbet.  Vi hamnar i en negativ spiral. Extra AMS-pengar dämpar knappast den rädslan. Lättnader som gör det möjligt för alla arbetsgivare att behålla människor i arbete å andra sidan kan göra att den onda nedåtgående spiralen avtar i styrka. ?

FöretagarFörbundet förordar en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna, och anser att en sådan åtgärd skulle göra det billigare att behålla anställda för alla företag och offentliga arbetsgivare.

?Tidigarelägg investeringar?

?Regeringen möter krisen med stora ökningar av bidrag till arbetsmarknadspolitiken och kommuner. Till offensiva satsningar som ökar investeringar ges bara spottstyver?, skriver Svenskt näringsliv i en kommentar.

? Det tydligt försämrade läget gör det än viktigare att man gör rätt vägval i krisbekämpningen, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

-Regeringen borde satsa på investeringar som en väg ur krisen. Privata och offentliga investeringar som ändå skulle genomföras, kan tidigareläggas. En tidigareläggning ger en stimulans till ekonomin direkt, samtidigt som det inte innebär någon långsiktig försvagning av statsfinanserna, menar han.