<![CDATA[]]>

Vart tog småföretagen vägen, Anders Borg?

Annika Rosell

Publicerades: 15 april, 2009

När regeringen lägger fram sin vårproposition om budgeten är det en grupp som inte nämns med ett ord -  småföretagen. I stället satsas allt krut på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Småföretagen har glömts bort helt och hållet i regeringens tilläggsbudget, som helt saknar konkreta stimulanser till både företagare och hushåll.

– Regeringen möter krisen med stora ökningar av bidrag, medan offensiva satsningar som skulle öka investeringarna bara ges en spottstyver, skriver Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv i en kommentar.

När konjunkturen förvärras satsar regeringen därför mest krut på arbetsmarknadspolitiska insatser. I propositionen satsas ytterligare 10 miljarder kr på åtgärder som ska motverka arbetslösheten.

Av dessa beräknas bland annat 6,6 miljarder kr gå till ökade a-kasseersättningar, 2,4 miljarder till fler praktikplatser och till jobb- och utvecklingsgarantin samt närmare 50 miljoner kr till vuxenutbildning samt studiestöd när fler går yrkesvux.

Regeringen ökar också resurserna för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och kunna få fler praktikplatser.

Dessutom tillförs kommunerna mer pengar genom ett tillfälligt stöd på 7 miljarder för 2010, samt ytterligare 5 miljarder under 2011 och 2012.