<![CDATA[]]>

”Socialdemokraterna missar småföretagen”

Redaktionen

Publicerades: 2 september, 2014

Socialdemokraterna har inte fattat att fyra av fem nya jobb kommer i de små företagen, skriver Småföretagarnas riksförbund i ett debattinlägg om dagens socialdemokratiska valmanifest.

Socialdemokraterna presenterade på tisdagen sitt valmanifest och i det fanns absolut ingenting som direkt gynnar de små företagens möjligheter att utvecklas och växa. Att småföretagen är motorn i svensk ekonomi och står för 4 av 5 nya jobb som tillkommer har de tydligen inte noterat.

I alliansens valmanifest som presenterades häromdagen fanns ganska lite att glädja sig åt för landets småföretagare. Några mindre reformer i den riktningen kunde dock noteras.

Men i manifestet från Socialdemokraterna fanns ingenting sådant. Där fanns en enda fråga som berör småföretagen – löftet att ta bort sjuklöneansvaret för den andra veckan.

Det gäller dock alla företag inklusive de stora och de som ägs av stat och kommun. Det innebär att endast 18 procent av kostnaderna tas bort. Inte ger det småföretagen någon större vilja att nyanställa. Bolag inom stat och kommun som har fyra gånger högre kostnader för sjuklöneansvaret än småföretagen är de som verkligen tjänar på denna ytterst verkningslösa reformen.

Socialdemokraterna anser sig ha ett reformutrymme på över 40 miljarder och vill lägga dessa på framför allt skola, vård och omsorg. Detta kan verka vällovligt, men finansieringen kommer till stor del från försämringar i nuvarande regler –  försämrade arbetsgivaravgifter för unga och dubblerad restaurangmoms. Detta kommer troligen att slå bakut genom minskat arbetsutbud för framför allt ungdomar.

Kommunerna skall tillföras ytterligare 19 miljarder för att finansiera satsningar på skolområdet och inom vård och omsorg. Också det till synes vällovligt, men obligatorisk gymnasieutbildning i stället för en satsning på fungerande lärlingssystem för studietrötta ungdomar tror inte småföretagarna på.

32 000 traineejobb betalda av staten inom 90-dagarsgarantin för ungdomar och ytterligare 20 000 sådana i övrigt kan också verka vällovligt. Men det är inga riktiga fasta jobb som ger en garanterad fortsättning i arbetslivet.

Vad ska de göra sedan replikerade Anders Borg redan i går. Återigen menar Småföretagarna att det vore klart bättre att satsa på ett väl fungerande lärlingssystem med bra ersättningar till dem som anställer en lärling och lön till lärlingarna. Det finns numera en ny anställningsform för just lärlingsanställning för gymnasieelever, men lärlingssystem med lön och ersättningar bör gälla för alla ålderskategorier och alla som kan innefattas.

Arbetslösheten i Sverige skall vara lägst inom EU år 2020 är det stora löftet som egentligen överskuggar allting annat i Socialdemokraternas vallöften. Siffror på vad det innebär kan man inte ge eftersom det är beroende av omvärlden, konjunkturer och annat.

Klart är emellertid att det kommer att bygga på en omfördelning av sysselsättningen där det allmänna tillåts växa medan produktiva jobb inom näringslivet inte prioriteras. Klassisk socialdemokratisk politik som enligt småföretagarna inte ger tillväxt och förstärkning av det svenska näringslivets konkurrenskraft mot omvärlden.

Det senare behövs oundvikligen för att vi alla ska kunna få det bättre i ett framtida Sverige. Konkurrensen internationellt är stenhård.

Småföretagarnas riksförbund

Leif Svensson, förbundsordförande och Lennart Erlandsson, förbundssekr. 

 


VAD TYCKER DU?
Vi på Driva Eget är nyfikna på vad du som läsare tycker! Kommentera gärna här nedanför.