<![CDATA[Äga privat, leasa eller köpa tjänstebil på firman? Det finns inga enkla svar när det kommer till bilar.
FOTO GETTY IMAGES]]>

Tjänstebil eller privatbil – vi hjälper dig välja rätt

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 31 oktober, 2019
Publicerades: 12 juli, 2018

Funderar du på tjänstebil? Äga privat, leasa eller köpa på firman? Det finns inga enkla svar när det kommer till bilar. För att komma dit måste du börja med att ställa några frågor till dig själv.

Hur stora behov har du egentligen av en bil? Hur mycket kör du privat? Och hur mycket i tjänsten? Hur ser din ekonomi ut – privat respektive i företaget?

Börja med att bena ut de frågorna så har du kommit en bra bit på vägen. Om du kommer fram till att du faktiskt inte kör särskilt många mil i tjänsten är det sannolikt smartare att äga bilen privat och ta ut milersättning för de resor som du gör i jobbet. Men för den som kör mycket i tjänsten är det en annan femma. Då är det bättre med tjänstebil.

Ps. Du har väl inte missat Business Hacks – årets kanske viktigaste evenemang för oss företagare. Läs mer här.

Den tuffa biten med att köra privat med en tjänstebil är förstås förmånsbeskattningen. Kan du visa att du bara kör bilen privat i ”ringa omfattning” kan du slippa förmånsbeskattningen helt. Med ringa omfattning menar Skatteverket högst tio körtillfällen om sammanlagt max 100 mil under ett år. Om du kör mer än så blir det alltså fråga om förmånsbeskattning
i stället.
– Som jag ser det lönar det sig nästan alltid med tjänstebil – om man har en någorlunda ny bil. Det finns ingen anledning att betala så hög förmånsskatt för en bil som kanske är tio år gammal, säger Tobias Persson på redovisningsbyrån Miredo i Stockholm.

Hur högt förmånsvärdet blir hänger ihop med bilens värde. Ju dyrare bil desto högre förmån. Här räknas även extra tillval in. Ju fler tillval, desto högre förmånsvärde – och så kan det bli även om du köpt bilen till kampanjpris och fått extrautrustning ”på köpet”. (Skatteverket har en kalkyl på sin hemsida för bilförmånsberäkning.)

Det gäller bara att inte välja en allt för exklusiv bil. Har du en dyr bil men kör förhållandevis få mil privat blir det dyrt per mil räknat. Särskilt med tanke på att företaget alltid ska betala egenavgifter på förmånsvärdet.
– Gränsen går vid 7,5 prisbasbelopp – cirka 330 000 kronor – upp till den gränsen är förmånsvärdet helt okej, efter det stegras det rejält, säger Tobias.

Den som har aktiebolag har möjlighet att göra en löneväxling, eller nettolöneavdrag, som det också kallas. Det innebär i praktiken att du byter lön mot förmån.
– Höj bruttolönen med motsvarande förmånsvärdet för tjänstebilen, sedan betalar du arbetsgivaravgifter och källskatt som vanligt. På kontrolluppgiften visar du att du har en tjänstebil men att förmånsvärdet är noll. Skillnaden blir att du höjer löneuttaget och kan alltså sedan ta en högre aktieutdelning till bara 20 procent skatt, säger Tobias.

De positiva effekterna i det fallet spiller över även på den den sjukpenninggrundande inkomsten som höjs, vilken i sin tur ligger till grund för pensionen.

Är tjänstebil bästa valet

Har du kommit fram till att tjänstebil är bästa valet? Då kommer nästa fråga: köpa eller leasa? Och här kan man snabbt konstatera att leasingen växer i popularitet – både bland privatpersoner och företagare. För många är det lockande att veta hur mycket bilen kommer att kosta per månad.

Reparationer får du betala själv oavsett om du leasar eller köper, men du om du leasar betalar du med oskattade pengar i stället för skattade.
– Poängen med att köpa bilen på firman är att du slipper finansieringskostnaden när du leasar, men den vinsten äts samtidigt upp av att du inte får någon rätt till momsavdrag som du får göra om du leasar. Dessutom blir det en kostnad som påverkar bolagets kassaflöde. Det finns alltid en risk med att binda upp kapital, säger Tobias.

Men det finns såklart en del att fundera över även när det gäller leasing. Leasing-
kontrakt löper i regel på 24 eller 36 månader och det kan vara dyrt att krångla sig ur i förtid. Det gäller alltså att du är någorlunda säker på att företaget kommer att ha råd med bilen över tid. Eller att du tar upp den frågan när du skriver kontrakt, så att det går att lösa om det skulle behövas.

Det finns två typer av leasingavtal: operationell leasing och finansiell leasing. Operationell leasing liknar mer en traditionell hyra. Du anger från början ungefär hur mycket du kommer att köra bilen och när hyrperioden löpt ut gör man en avstämning och kollar såväl milen som slitaget på bilen. Har du överskridit ”normalt slitage” kan du få betala extra.
– Men jag har inte en enda kund som har operationell leasing. Finansiell leasing dominerar helt, säger Tobias.

Den här leasingtypen innebär att man som leasingtagare tar ett lån med bilen som säkerhet. Det som kan bli tufft är om bilens andrahandsvärde vid kontraktets slut är lägre än restvärdet i avtalet. Då är det du själv som får stå för den mellanskillnaden.

Å andra sidan – skulle värdet på just din leasingbil överstiga restvärdet, då blir det en vinst för dig i bokföringen. Tänk bara på att andrahandsvärdet är lågt i dag jämfört med hur det var på 90-talet. Kolla gärna utvecklingen för andrahandsvärdet för den bilmodell du tänkt dig.

Köpa på företaget

Plus

 • Större flexibilitet. Har företaget inte råd att ha kvar bilen kan du sälja snabbt.
 • Vill du ändra något i bilen så är det upp till dig.
 • Du kan själv välja om du vill ha bilen hel- eller halvförsäkrad.

Minus

 • Belastar företagets kapital.
 • Vid stora reparationer hamnar allt ansvar på dig.
 • Du går miste om momsavdraget.
 • Du har själv ansvar för service.

Använda privat bil

Plus

 • Mest lönsamt om du kör väldigt lite i tjänsten.
 • Du slipper förmånsbeskattning.

 Minus

 • Du måste stå för all service och alla reparationer privat.
 • Milersättningen täcker inte slitage på bilen.
 • Du får inte göra avdrag för bilens värdeminskning.

Leasa på företaget

Plus 

 • Företaget slipper ta lån (binder inte kapital).
 • Halva momsen på leasinghyran är avdragsgill.
 • Momsen på driftskostnaderna är avdragsgill i sin helhet.
 • Inga stora överraskningar – du vet vad bilen kommer att kosta.

 Minus 

 • När avtalet löper ut kan restvärdet på bilen vara högre än marknadsvärdet och du kan då få betala mellanskillnaden.
 • Är det skador på bilen vid återlämnandet kan du få bekosta dem också.
 • Svårt att avsluta ett avtal i förväg.
 • Kan hamna mellan stolarna om det blir något fel på bilen och billeverantören och leasinggivaren hänvisar till varandra.