<![CDATA[]]>

Se här hur hög skatten blir på din tjänstebil

Anders Andersson

Publicerades: 15 januari, 2014

Ange bilmärke i denna kalkyl från Skatteverket och du får direkt veta hur stort förmånsvärde som du måste ta upp som skattepliktig inkomst för tjänstebilen – något högre skatt 2014 än 2013.

Varje år begär Skatteverket in uppgifter från generalagenter och biltillverkare för att få information om nya bilmodeller och nybilspriser. Uppgifterna samlas i en nybilsprislista.

Men hur stort det skattepliktiga förmånsvärdet blir beror också på basbeloppet och på statslåneräntan. Den räntan har varit rekordlåg under de sista åren. Nu har den stigit något.

Så här räknades förmånsvärdet ut för inkomståret 2013:

  • 14 106 kr + 10,12 % av nybilspriset (+20 % av nybilspriset över 333 750 kr)

Så här beräknas det för 2014 med en procentsats som stigit i takt med räntehöjningen:

  • 14 075 kr + 10,57 % av nybilspriset (+20 % av nybilspriset över 333 000 kr)

>> Här i Skatteverkets kalkyl kan du fylla i vilken bil du har och direkt få fram ditt förmånsvärde 2014.