<![CDATA[]]>

”Var går gränsen för tjänsteresor?”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 11 februari, 2016

Driva Egets läsare Robert har funderingar kring vad som gäller kring tjänsteresor. Skatteexperten ger råd.

Fråga från Robert:

Jag driver eget företag (AB) som konsult och har under det senaste året lett ett projekt åt ett danskt företag i Köpenhamn, vilket kräver att jag befinner mig på plats fysiskt huvudparten av de timmarna. Jag har tagit ut milersättning (18:50 kr per mil) för transport med privat bil till och från uppdragsgivaren från företaget. Plus broavgifter.

Skatteverket har nu beslutat att höja min privata inkomst av tjänst med den uttagna bilersättningen PLUS broavgifterna med motiveringen att de anser att mitt tjänsteställe har varit i Köpenhamn och att resorna därmed inte är att betrakta som tjänsteresor utan som privata resor. Kan jag överklaga?

Läs mer: Snabbaste sättet att räkna ut momsen

Svar från Helena Robertsson, skatteexpert på EY:

Gällande var man har sitt tjänsteställe har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det ska fastställas för sig för varje uppdrag eller anställning och att det är där huvuddelen av arbetet utförs. Utförs huvuddelen av ett uppdrag på plats hos kund blir det där som ditt tjänsteställe anses vara – i ditt fall alltså Köpenhamn.

Du har däremot rätt att göra avdrag i din privata deklaration för kostnaden för resor till och från arbetet för den del som överstiger 10 000 kronor per år (18:50 kr/mil). Du har även rätt att i din privata deklaration göra avdrag för den faktiska kostnaden för broavgifter samt eventuella trängselavgifter.

För rätt till avdrag för resor till och från arbetet krävs att din totala tidsbesparing jämfört med att åka kollektivt överstiger två timmar per dag eller att du i tjänsten kör minst 300 mil per år fördelat på minst 160 dagar.

Det går att överklaga beslut i upp till sex år efter det år inkomsten hör till. Hämta blankett för omprövning på Skatteverkets webbplats.

Läs mer: 15 saker framgångsrika aldrig säger