<![CDATA[Foto: Kate Gabor]]>

Anna Kinberg Batra (M): ”Uppstartstiden för företag måste minska”

Redaktionen

Publicerades: 6 september, 2014

Det ska gå fortare att starta eget och sjuklönekostnaderna måste minska. Det skriver Anna Kinberg Batra (M) i ett debattinlägg på driva-eget.se.

Sverige byggs starkt genom fler i arbete. Idag går över 300 000 fler till jobbet än sedan 2006, men det är bara början. Alliansen har ett ambitiöst jobbmål. Vi vill att 350 000 fler ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det ställer krav på en ambitiös reformpolitik för fler företag som startar, växer och anställer.

Sedan Alliansregeringen tillträdde har bolagsskatten och socialavgifterna sänkts och de ekonomiska drivkrafterna för att driva företag har förbättrats. Regelbördan har minskat med 7 miljarder kronor. Det finns idag 200 000 fler företag än när Alliansregeringen tillträdde. Samtidigt utmanas företag och jobb i Sverige ständigt i allt hårdare global konkurrens. För att kunna konkurrera på den globala marknaden behöver vi fortsätta förbättra villkoren för företagsamhet och entreprenörskap. Det vill vi göra så här:

1. Lättare att starta upp nya företag

Uppstartstiden för företag måste minska. I de länder som i dag är snabbast tar det oftast bara 2–3 dagar innan ett företag kan starta. Med tanke på att det årligen startas uppemot 40 000 aktiebolag i Sverige är varje vecka där väntetid kan bytas mot arbetstid viktig. I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Den tiden måste kortas. Bolagsverket har därför fått i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar. En tydlig målsättning är att Sverige bör vara bland de länder inom hela OECD som har snabbast starttider.

De reformer som Alliansen tidigare har genomfört för att göra det enklare att starta aktiebolag har exempelvis inneburit att kravet på aktiekapital sänkts från 100 000 till 50 000 kronor. Vi vill sänka kravet på aktiekapital ytterligare för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag.

2. Enklare att växa och anställa

Ibland kan det vara svårt för entreprenörer i tidiga stadier att attrahera nödvändig kompetens. I många andra länder löser man detta problem genom olika incitamentsprogram där personer med nyckelkompetens får optioner, det vill säga rätt att köpa aktier i företaget för ett i förhand bestämt pris. För att skapa fler ägarledda företag och ge fler företag möjlighet att locka rätt kompetens vill vi se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras.

En majoritet av jobben skapas idag i de små företagen. För små företag är kostnaderna när anställda blir sjuka särskilt betungande. Med ett högkostnadsskydd som gäller redan för de första dagarna när medarbetarna är sjuka minskar vi risken för små företag att nyanställa och gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Vi vill därför sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen.

3. Unga under 20 ska få starta eget-bidrag

Andelen svenskar som är entreprenörer har nästan fördubblats sedan Alliansregeringen tillträdde vilket är en starkare utveckling än i något jämförbart land. Samtidigt placerar sig Sverige under genomsnittet vad gäller andelen av befolkningen som planerar att starta företag i jämförelse med liknande innovationsdrivna ekonomier.

För att uppmuntra fler unga att starta företag bör även unga under 20 år kunna få ta del av starta eget-bidraget. Samtidigt bör anslagen till Ung Företagsamhet och Drivhuset höjas och permanentas för att främja nyföretagande bland Sveriges elever och studenter. Ung Företagsamhet bör även erbjudas på Sveriges alla gymnasieskolor.

Nya jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige har alla förutsättningar att vara ledande när det gäller framväxten av nya jobb. Då måste vi politiker ta vår del av ansvaret och fortsätta se till att det finns goda förutsättningar för jobbskapande här i Sverige. Så vill vi bygga ett Sverige med 350 000 fler i arbete år 2020 genom fler företag som startar, växer och anställer.

Anna Kinberg Batra (M)

Nya Moderaternas talesperson för företagande och tillväxt

VAD TYCKER DU?
Vi på Driva Eget är nyfikna på vad du som läsare tycker! Kommentera gärna här nedanför.