<![CDATA[]]>

Gudrun Schyman (Fi): ”Låt nya riskkapitalfonder göra det lättare att starta eget”

Redaktionen

Publicerades: 8 september, 2014

Feministiskt initiativ vill få fler kvinnor att driva eget genom öronmärkta, statliga riskkapitalfonder. Det skriver Gudrun Schyman och Lotten Sunna från Fi i ett debattinlägg på driva-eget.se.

Det första en tänker på när en hör Feministiskt initiativ är kanske inte ”Åh, där lägger jag min röst för att få bättre villkor för mitt företag”.

Många tror att dessa världar, företagande och feminism, inte alltid går ihop, eller att det måste handla om enskilda kvinnor i välfärdssektorn. Men i själva verket är det precis tvärtom.

Det är oerhört viktigt att det fortsätter startas och drivas företag i Sverige, och vi i Feministiskt initiativ ska verka för att stimulera småföretagandet. Vi vill öka kvinnors och mäns möjlighet att starta eget och föreslår reformer som stimulerar ett rättvist och hållbart företagande, minskar regelkrångel och gör det billigare att både vara egenföretagare och att anställa.

Det är huvudsakligen två saker som gör livet svårt för småföretagare – regelkrångel och finansiering/få det att gå runt.

Idag kan en i princip inte starta ett eget företag utan att få rådgivning och extern finansiering. Det finns hjälp att få, men det kräver en ordentlig orientering ibland många olika instanser, samt språk, utbildning, kontakter och självförtroende.

Detta skapar i sig en orättvisa och resulterar i att fler män än kvinnor startar företag. Dessutom har utrikes födda svårare att få finansiering och rådgivning för sitt företagande än inrikes födda.

Trots detta visar forskning att en högre andel av utrikes födda, såväl kvinnor som män, är småföretagare. Dessa grupper bidrar stort till samhällsutvecklingen genom att oftare driva vitaliserande verksamheter och utvecklar varor och tjänster som inte tidigare funnits på marknaden.

Vi vill förenkla skattesystemet för småföretag, slopa sjuklöneansvaret och se över arbetsgivaravgifter för fåmansföretag. Vi ska också verka för att diskriminering vid kreditbedömning av verksamhetsidéer ska kunna åtgärdas via lagstiftning, på samma sätt som exempelvis diskriminering vid anställning, samt att trygghetssystemen utformas så att företagare får samma villkor som den som är anställd.

Patriarkala normer och strukturer skär igenom alla samhällsklasser, yrkesgrupper, organisationer och företag. Att majoriteten egna företagare är män är därmed inte något som vi bortser ifrån.

Feministiskt initiativ vill stimulera småföretagandet, och undanröja de hinder som gör det svårare för vissa grupper att starta och driva företag. Ett led i det arbetet är att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för dessa gruppers företagande.

De företagande kvinnorna finns idag huvudsakligen hos barn, gamla och sjuka – alltså i skola, vård och omsorg. Småföretagare inom dessa områden kämpar redan hårt med att få det att gå runt eftersom de stora pengarna i välfärdssektorn tjänas i vinstdrivande koncerner.

Då vi vill stimulera kvinnors företagande föreslår vi etablerings- och finansieringsstöd till företag ledda av kvinnor, till företag som använder sig av aktiebolagsformen med begränsad vinstutdelning inom välfärden.

Detta betyder inte att företag inte ska få gå med  vinst. Vi vet att företag behöver gå med vinst för att kunna utvecklas, öka kvaliteten och ta sig igenom år med förlust, dock ska vinstuttaget begränsas i verksamheter som är finansierade med skattemedel.

Vår politik strävar efter att underlätta för alla att vara verksamma i de branscher de önskar. Annat vore inte förenligt med vår politik eller det jämställda och jämlika samhälle vi arbetar för.

Gudrun Schyman, talesperson och riksdagskandidat Feministiskt initiativ
Lotten Sunna, riksdagskandidat Feministiskt initiativ

VAD TYCKER DU?
Vi på Driva Eget är nyfikna på vad du som läsare tycker! Kommentera gärna här nedanför.