WermKon har gått från 2 till 20 anställda – på fyra år!

5 november, 2019

Lena Jonsson, grundare och ägare av WermKon, har gjort det som många företagare bara drömmer om – vuxit rekordsnabbt och gått från 2 till 20 anställda på fyra år. Här är hennes tillväxtresa.

WermKon erbjuder privata, statliga och kommunala aktörer konsulter inom HSE (hälsa, säkerhet och miljö) samt projektledning och projektkoordinering.
När Lena startade bolaget 2015 bestod det av henne själv och en anställd. I dag är de 20, en ny VD är på ingång och bland kunderna finns bolagsjättar som NCC, BillerudKorsnäs, Trafikverket och Stora Enso.
Men att växa så snabbt kan vara en utmaning.

Fram till sommaren 2018 skötte jag all administration själv.

Då bestämde jag mig för att skapa en struktur och anställa personal för att arbeta med administration. Men jag har låtit det ta tid att hitta rätt personal. Jag har inte forcerat fram det utan velat känna att hela magen är med, säger Lena Jonsson.
Med fler anställda har Lena kunnat jobba ännu mer operativt, vilket ligger i linje med hennes kommande tillväxtplaner, att sprida sig runt om i Sverige och snart ha tre, helst fyra, kontor i landet.

Då måste jag ha en struktur för att klara det.

För en del bolag kan likviditeten vara tajt när företaget växer. Men för Lena och WermKon har det aldrig varit något problem.

Jag har varit noga med ekonomin och direkt skapat en buffert.

Det finns pengar i bolaget och vi lever fortfarande utan lån. Visst har det tagit på likviditeten att skapa en struktur, men man måste göra det för att växa. Ekonomin håller jag fortfarande i.

Även fakturering?

– Ja, men jag har jättebra hjälp av min 18-åriga dotter som sätter samman allt underlag utifrån vårt IT-system.

Kunder som inte betalar drabbas många företagare av, så även WermKon.
– Speciellt på somrarna av någon anledning – från maj till september. Då har jag fått tjata på en del kunder. Men vi har till slut alltid fått betalt.

Hon brukar inte ta kreditupplysning på nya kunder, men informerar dem om att hon kan komma att göra det.

Om hon blickar tillbaka fyra år, till starten, var det andra utmaningar då jämfört med i dag.
– Ja, då drev jag projekten samtidigt som jag var tvungen att fakturera och verkligen få in betalningarna varje månad. De första tre månaderna tog jag inte ut någon lön, jag investerade inte i några kontor och hade inga dyra omkostnader. Det var egentligen bara jag och det som tillhörde det aktuella projektet tills jag fick upp en buffert.

Vad är den stora utmaningen när du gör en tillväxtresa som du gjort?

– När du anställer personal har du ett ansvar. De ska känna trygghet och det är en större organisation att rodda. Ett större åtagande. Men jag känner mig trygg i det, att jag byggt upp företaget på en stadig plattform. I och med att vi får en ny VD från den 1 januari kommer jag kunna släppa ännu mer på det operativa och jobba mer strategiskt och mot marknaden. Det vore inte rättvist mot bolaget om jag inte släpper in andra.


Expertens bästa råd för hur Lena och WermKon kan vinna ännu mer tid och pengar

Att inte få betalt i tid innebär en kostnad för ditt företag och gör att du riskerar att få dålig likviditet – även om kunden i slutändan betalar. Det gör också att det uppstår merarbete i form av administration, vilket stjäl tid från övrig verksamhet. Pontus Sönnergren på Intrum ger här sina bästa råd hur du som företagare kan spara tid du lägger på onödig administration och samtidigt minska risken för sena betalningar:

1. Ha koll på kundens kreditvärdighet

En kreditupplysning på en blivande kund ger dig ekonomisk information som hjälper dig att bedöma bolagets kreditvärdighet.
– Du får helt enkelt en bättre bild av hur den ekonomiska statusen hos kunden ser ut. Genom en kreditupplysning kan du ta hänsyn till risken innan du ingår avtal. Kanske är det i en del fall bättre att begära förskottsbetalning, säger Pontus Sönnergren och fortsätter:
– Det kan också vara bra att hålla koll på dina befintliga kunder – där sker nämligen nästan 80 procent av företagens kreditförluster.

Ta kontroll över din kreditgivning – och anpassa villkoren efter kundens kreditvärdighet.
Läs mer om kreditinformation >>

2. Arbeta proaktivt mot osäkra kunder

Känns en kund som en osäker betalare är det viktigt att våga agera. Ta gärna ett samtal med kunden och föreslå förändrade betalningsvillkor.
Genom att samarbeta med ett inkassoföretag sparar du tid och ökar dessutom chansen att få betalt. Inkassobolag kan skicka ett krav, men många kan också hjälpa dig tidigare i processen. Hinner ni inte följa upp själva så kan ni enkelt lägga ut fakturering, påminnelse- och inkassohantering.
– En betalningsuppmaning från ett inkassobolag väger klart tyngre än ännu en påminnelse från dig och det ökar chansen för att din kund prioriterar just din faktura i betalningshögen, säger Pontus.

Använd en inkassotjänst – det ökar kundens betalningsvilja och sparar dig tid och frustration.
Läs mer här >>

3. Skriv ner din krav- och kreditpolicy

Bestäm på förhand hur du ska arbeta med exempelvis påminnelser, inkassokrav och kreditupplysningar. Genom att ha en tydlig plan underlättar du både för dig själv och företaget.
– I ett litet företag har man kanske ingen anställd specifikt för att sköta ekonomin. Ofta kanske det sköts av ägaren själv. Det orsakar problem om personen blir sjuk eller går på semester och ingen annan har vanan att sköta fakturering och påminnelser på ett smidigt sätt, säger Pontus.
En kreditpolicy ska beskriva företagets interna rutiner för krav och fakturering. Den ska vara tillgänglig för alla i företaget och det är viktigt att den finns nedskriven. Det skapar en kontinuitet och gör det enklare för alla att förstå och följa. Dessutom blir det enklare vid upplärning av nyanställda.

Så skriver du en krav- och kreditpolicy.
Ladda ned guide >>
Häng med på Intrum Stockholm Open med oss!
Foto av: ADOBE STOCK
Riksbankens nya rapport: Här är största risken för ekonomin
Foto av: ADOBE STOCK
Är du beredd? Sista chansen att skicka pappersfaktura