Vilka olika typer av Almilån finns – och vad är villkoren?

Karolina Östervald

Uppdaterades: 27 april, 2022
Publicerades: 25 april, 2022
Foto av: Adobe Stock

Vi går igenom alla typer av lån ditt företag kan få hos Almi, och vilka villkoren är. Vilken borgen krävs och hur hög blir räntan? Här får du svar på alla dina frågor om Almilån.

Kan du söka Almilån?

Almis företagslån vänder sig till bolag med upp till 250 anställda – oavsett bransch. Med andra ord väldigt brett. Här kan de kliva in som en extra finansiär när du exempelvis vill utveckla, växa eller investera. Lånen kan även användas för att finansera ett framtida företagsköp. Det viktigaste är att lånet bidrar till att företaget får möjligheten att utvecklas och växa.

Kan du ansöka om ett Almilån när ditt bolag drivs av en utländsk medborgare som är skriven i Sverige? Ja, om personen uppfyller dessa krav:

 • Har permanent uppehållstillsånd eller
 • Är EU/ESS-medborgare och har uppehållsrätt eller 
 • Är nordisk medborgare

Källa: Almi

Så här fungerar lånen

Almi erbjuder dig ett lån som är marknadskompletterande. Vilket innebär att lånen inte ska konkurrera med den privata marknaden. Deras lån är topplån – vilket betyder att de tar en högre risk. För att kompensera för den högre risken så tar Almi ut en ränta som är lite över den genomsnittliga bankräntan. Amorteringen som du får anpassas beroende på hur ditt bolags utveckling och ekonomiska situation ser ut.

Olika typer av Almilån

Företagslån

Motsvarigheten till topplån vid bostadslån. Detta lån ska vara ett tillägg i din totala finansieringslösning, där banken brukar vara den andra finansiären. Detta är Almis breda lån – som lämpar sig för de flesta användningsområdena.

Tillväxtlån

Driver du ett innovativt litet eller medelstort företag? Då är detta lån för dig. Lånet kan användas till rörelsekapital eller investeringar. Du kan också använda det för affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Det säkerställs med företagsinteckning samt många gånger i kombination av borgen. Lånet har fördelaktiga villkor – vilket innebär amorteringsfrihet, lägre ränta och längre löptid. Tillväxtslånet kan ges med upp till sju års löptid. Du kan välja att ha upp till två år amorteringsfria – en så kallad utvecklingsfas. 

Grönt lån

Vill ditt lilla eller medelstora bolag göra en grön omställning? Då ska du ansöka om detta Almilån. Lånet kan också användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s framtagna miljömål. Avsikten med lånet är att uppmana dig som företagare att göra gröna satsningar. Dessa ska vara hållbara men också bidra till målsättningar som EU har tagit fram i deras taxonomi. Detta lån har som Tillväxtslånet – fördelaktiga villkor.

Brygglån

Detta lån tilltalar dig som driver ett bärkraftigt litet eller medelstort bolag. Till följd av pandemin så har många bolag haft det svårt. Almi har tagit fram detta lån för finanseringsbehov som har uppstått under den här perioden. Lånet ges med möjlighet till anpassade villkor – beroende på vart ditt bolag befinner sig. Det viktigaste är att bolaget var stabilt innan krisen samt bedöms ha en stabil utveckling efter.

För att få lånet gäller följande villkor:

 • Individuell räntesättning med rörlig ränta.
 • Rak amorteringsplan med initital amorteringsfrihet på max 12 månader. 
 • Löptiden är max 7 år (84 månader), inklusive initial amorteringsfrihet. 
 • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
 • Ingen uppläggningsavgift.
 • Almi strävar alltid efter medfinansiering. Det kan vara medfinansiering från bank eller i form av ägarkapital. Medfinansiering är ett krav på belopp över 3 miljoner kr.
 • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen. 

Källa: Almi

Innovationslån

Ett villkorslån för dig med ett bolag som har innovationsprojekt på gång. Använd dig av detta lån om du exempelvis ska göra en marknadsundersökning eller utveckling av din produkt. Efter en kreditprövning så sätts villkoren utifrån hur ekonomin ser ut och projektets förutsättningar.

 • Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finaseringsbehovet. 
 • Lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinasering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor/timme. Minst hälften av medfinaseringen måste vara i form av kapital – antigen eget, bank eller annan extern finansiär. 

Källa: Almi

Exportlån

Detta lån riktar sig till dig som har ett bolag med exportsatsningar – för att satsa på internationella marknader. Lånet är framtaget för bolag inom alla branscher – samt för små och medelstora. Är EKN med och delar på risken så blir det lättare för ditt bolag att få finansieringen. Detta lån har en högre ränta och risk samt ska vara betald på tre till fem år.

Mikrolån

Ska du starta ett mikroföretag eller är en ung företagare? Då är Almis mikrolån rätt för dig! Det maximala beloppet att söka är 200 000 kr. Tanken med lånet är att ge ditt bolag möjligheten att expandera och etablera sig. Som ägare till aktiebolaget så behöver du (som säkerhet) lämna en personlig borgen på 10 % av lånet. Lånet har också fördelaktiga villkor. Detta innebär:

 • Återbetalningstid på upp till 72 månader
 • Amorteringsfrihet de första 12 månader
 • Gynnsam ränta

Läs också: Almi Invest lanserar sajt för lediga jobb i startups