<![CDATA[]]>

Första företagaren får här antistressråd

Redaktionen

Publicerades: 16 september, 2009

Monica Persson är huvudperson i första programmet. Hon driver butiken Stor och Fin i Bollnäs, som säljer med kläder för storvuxna kvinnor. Ett av hennes problem är att hon har för mycket att göra. Programledaren Eva-Brit Hult ger henne här en kort antistresskurs.

1. Se dig som motorn.

Se dig själv som motorn i ditt företag på ett positivt sätt. En motor måste fungera, smörjas och gås igenom. En motors skick är inte förhandlingsbart. Underhåll av den är lika viktigt som försäljning, marknadsföring och allt annat. Utan en fungerande motor inget företag. Därför behöver du sömn, bra mat, motion, paus, vila och ibland skratt.

2. Ta greppet om motorn.

När ska den gå för fullt? När ska den vila? Ta kommandot. Hitta någon rutin som ”bara” är till för motorn, alltså dig själv. Kanske en promenad, en simtur, en massagetimme, fotvård. Detta är inte något som ska göras om det finns pengar eller tid, utan detta ska ingå som en del i verksamheten, lika viktig som marknadsföringspengar.

3. Sätt upp mål.

Sätt en tidsram för dina projektet både i företaget och i familjen, men fokusera på delmålen. Prioritera det viktigaste. Tänk inte på allt på en gång. Ta en sak i taget.

4. Notera vad du gör.

Gå igenom och skriv ner under en vecka hur dina dagar ser ut. Se sedan efter själv, eller med hjälp av någon utomstående, hur du ska kunna stuva om i rutinerna, arbeta effektivare och förbättra. Avsätt pauser för att göra ”ingenting”. 
 

5. Planera.

När du sedan fått en konkret bild av vad du gör så avsätt en stund på morgonen eller kvällen innan och försök planera din dag.
 

6. Stäng företaget.

Sikta på att kunna stänga även mentalt när du vrider om nyckeln på kvällen. Hitta gärna ”en sluss” innan du stiger in i nästa ”företag”, alltså familjen. Gå runt huset eller sitt fem minuter extra i bilen. Ta ett djupt andetag med ett leende.

7. Hitta samtalspartner.

Hitta någon person eller gå med i företagsnätverk för att bolla frågor kring företaget. Det kan räcka att få ett regelbundet samtal varannan vecka.