<![CDATA[]]>

Deppig företagarrapport var ett glädjebesked

Camilla Björkman

Publicerades: 29 januari, 2013

”Var fjärde småföretagare påverkas negativt av varselvågen” lyder rubriken på undersökningen SmåföretagarBarometern. Men tittar man närmare på siffrorna ser läget riktigt positivt ut: nästan var fjärde småföretagare tror att de får fler ordrar än förra kvartalet.

Det är e-bokföringsföretaget SpeedLedger som har genomfört sin återkommande undersökning SmåföretagarBarometern. Resultatet är dock inte alls så nedslående som den deppiga rubriken säger.

För det första uppger 64 procent av småföretagarna att de inte påverkas alls av varselvågen. Nästan var fjärde småföretagare (23 procent) uppger att orderläget ser bättre ut för nästa kvartal än tidigare, och 38 procent tror att orderläget de kommande tre månaderna kommer att se oförändrat ut från föregående kvartal.

24 procent uppger att de ännu inte vet hur orderläget ser ut inför första kvartalet 2013, vilket dock måste sägas vara rätt normalt bland småföretagare i december.

Bara 14 procent ser en försämring av orderläget under den kommande tremånadersperioden januari till mars 2013.

I SmåföretagarBarometern går det också att läsa att antalet småföretagare som har ett bättre orderläge än väntat är färre. I maj hade 30 procent ett bättre orderläge än de hade förväntat sig – i december var det ”endast” 23 procent. Man kan också vända på det och säga: hela 23 procent hade ett bättre orderläge än väntat!

Undersökningen visar också att fler småföretagare i december var mer osäkra på framtidens försäljningsprognoser än vad de var i augusti. Då var bara 14 procent osäkra – i december var siffran 24 procent. Många ordrar läggs dock i januari, varpå siffran i december kanske inte är så konstig.

Undersökningen lyfter också fram att få småföretagare planerar att anställa mer personal i dagsläget. Samtidigt framgår det att hela 84 procent av småföretagarna kommer att ha kvar samma bemanningsstyrka, trots varselvågen hos storföretagen. Förra året var siffran 76 procent.

Bara 3 procent uppger att de behöver minska sin personalstyrka under året. Det är en förbättring från förra kvartalet då 4 procent sa samma sak.