<![CDATA[]]>

Fem råd när ni vill gå skilda vägar

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 2 augusti, 2013

Ibland går det inte som man tänkt sig med delägarna. Här ger Mikael Fligman, jurist på LRF Konsult, råd om vad ni bör tänka på om ni vill separera i företaget.

Att ett kompanjonskap spricker beror oftast på att man inte från början har bestämt och avtalat hur verksamheten ska drivas.

– En vill till exempel jobba för fullt, en annan vill mer långsiktigt och försiktigt bygga upp företaget och den tredje vill bara se till att ta ut vinst snarast, säger Mikael Fligman, jurist på LRF Konsult med lång erfarenhet av bolagsrättsliga frågor.

Kompanjonavtal anger aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolaget. Det kontrollerar även aktieägarnas sammansättning, vilket gör att inte någon utomstående kan bli delägare utan den andres samtycke.

Avtalet fastställer också hur ägandet ska se ut om en av delägarna vill dra sig ur eller om hon eller han går bort.

Det ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor, och avtalar om hur delägare vid en konflikt kan komma ifrån varandra.

Mikael Fligman menar därför att det inte bara är det slutliga avtalet som är viktigt utan också att tänka igenom var man står i olika frågor. Då kan man hitta en lösning som alla kan acceptera.

– På så vis kan man undvika konflikter som annars skulle kommit längre fram, säger han.

Hur gör man då om man inte har ett kompanjonavtal och vill skiljas åt? Här är Mikael Fligmans fem råd:

1. Ta hjälp av en oberoende person. Det finns mycket känslor inblandade så ta hjälp av någon som kan leda processen redan från början.

2. Se över möjligheten att den andra löser ut. Kan delägaren som är kvar lösa ut den som vill lämna? Finns inte möjligheten att finansiera ett utköp är det ingen idé att jobba vidare, då får man lägga ner.

3. Fundera på hur köpeskillingen ska betalas. Var beredd på att den som vill lämna företaget kan behöva acceptera en avbetalningsplan. Säljarreverser är väldigt vanliga idag eftersom det kan vara har svårt att få banklån.

4. Hitta en extern köpare. Den bästa lösningen måste inte vara att den som vill stanna kvar köper hela företaget och driver det själv. Den som vill sluta kanske kan hitta en extern köpare som kan komma in i bolaget?

5. Involvera era respektive familjer. Hör efter vad de vill. Den som ska vara kvar i bolaget får förmodligen dra ett större lass. Orkar familjen med det?