<![CDATA[]]>

Bra råd när du startar eget med andra

Nina Jansdotter

Publicerades: 20 januari, 2012

Att starta företag med andra kan verka som en bra idé. Men vad händer om ni blir osams? Advokaten Karin Ebbinghaus från Advokatfirman Vinge reder ut vad ni ska tänka på från början.

Att starta företag med andra personer har flera fördelar: man kan komplettera varandra, man får mer muskler och man får stöd av de andra.

Karin_Ebbinghaus_5214491341Men enligt advokat Karin Ebbinghaus (bilden) från Advokatfirman Vinge, som också driver Vinge Growth – ett projekt där man stöttar tillväxtsföretag – finns det också fallgropar när man är fler.

En vanlig risk är enligt henne att inte lägga tid på att prata igenom upplägget så att man har en gemensam agenda. Det kan sluta med att man har helt olika förväntningar.

– En kan tycka att heltid är 40 timmar i veckan medan heltid för en annan är 80 timmar i veckan. Stora skillnader i insatser kan lätt medföra slitningar. Att driva eget tillsammans är nästan som ett förhållande och om företagandet ska fungera måste också förhållandet fungera på det affärsmässiga planet, menar Karin Ebbinghaus.

Hon menar att många entreprenörer kan tycka att avtal är för byråkratiskt och ofta onödigt. Man känner sig sams i början och tänker att det nog går bra ändå. Men det är när någon vill hoppa av samarbetet eller ta in en ny som problem kan uppstå.

– Då rekommenderar jag varmt att man har skrivit ner sina viktigaste värderingar och vilka grundförutsättningar som ska gälla vid olika scenarier.

Så vilka punkter är viktigast i ett sådant avtal? För det första vad som ska hända om någon av er vill träda ur samarbetet. Men också hur ni ska värdera insatser ni har gjort och hur ni ska ha rätt att kunna köpa ut någon.

– Att ha diskuterat de punkterna och enats om en värderingsmodell från början är jätteviktigt. Det är också viktigt att man är överens när man ska ta in fler delägare, säger Karin Ebbinghaus.

Det är framförallt kring värderingsklausuler, eller kanske snarare avsaknaden av det, som det enligt Karin uppstår problem. Till vilket värde ska man lösa ut varandra om den ena eller andra vill hoppa av?

– Man ska dessutom komma ihåg att har man inget skriftligt avtal så har man heller inte rätt att tvinga någon att sälja sina aktier. Och du har inte heller någon rätt att kräva att någon är kvar – aktier är fritt överlåtbara så man kan alltid sälja dem.

Däremot, menar hon, kan det i praktiken vara så att det inte finns någon marknad och ingen tagare till dina aktier. Det gör att du inte kan komma ur samarbetet på ett enkelt sätt.

– Det är någonting man ska ha i åtanke, avslutar Karin Ebbinghaus.