<![CDATA[]]>

Gör din favorit till delägare

Camilla Björkman

Publicerades: 9 juni, 2011

Vill du göra företagets stjärna till delägare? Se då till att göra det rätt. Här är expertens råd för hur du går tillväga.

Som småföretagare med anställda vet du hur beroende du är av din personal. Minsta svacka hos dem syns i kassan. Men bra medarbetare med rätt drivkraft kan lyfta företaget till skyarna.

Men är stjärnan i ditt företag en drivande entreprenör som du räcker det inte alltid att betala ut samma lön varje månad. Risken är att hon eller han tappar sugen och drar vidare.

– Idag är det hårdare konkurrens om kvalificerad personal och då kan bonus eller delägarskap vara ett bra sätt att behålla dem i ditt företag, säger Anders Längnäs, expert på incitamentsprogram på PwC.

Men innan du gör en medarbetare till delägare gäller det att du har tänkt igenom beslutet  rejält. Sätt dig in i vad det kommer att innebära och hur det påverkar dig och företaget. Framförallt i uppstarten är det lätt att lova bort delägarskap i stället för lön, vilket sedan kan skapa problem.

– Även om du släpper in personen på en liten procent har en aktieägare alltid vissa rättigheter. Du kan inte göra precis som du vill längre, säger Anders Längnäs.

Dessutom: Tänk igenom vad du ska säga till dina andra anställda om bara en får chansen till delägarskap.

Det är bra att du då har en tydlig policy för vad som krävs för delägarskap, så att de andra anställda ser en chans framöver.

När du erbjuder din medarbetare aktier ska det göras till marknadspris, annars uppstår en löneförmån som ska beskattas. Därför är det viktigt att aktierna värderas korrekt.

Aktieägaravtalet är sedan mycket viktigt att formulera rätt. Utöver priset ska det bland annat reglera vad som händer i sådana här situationer:

  1. Om någon av er vill sälja aktierna i framtiden.
  2. Om ni blir ovänner och inte kan jobba ihop längre.
  3. Om någon av er vill sluta jobba i företaget, ska man då få vara kvar som delägare?
  4. Om någon av er avlider.
  5. Om ni ska ta in nya delägare.
  6. Om en tredje part vill köpa företaget.

– För att få allt rätt när det gäller värdering, skatt och avtal bör du ta hjälp av experter, råder Anders Längnäs.

När ni väl har genomfört aktieaffären är det i princip omöjligt att ångra sig. Ett undantag är om du har sålt/gett bort högst  9 procent av aktierna. Så länge du äger minst 90 procent av aktierna kan du tvångsinlösa de övriga till marknadsvärde.

Det gäller dock omvänt också – din anställde kan tvinga dig att köpa tillbaka hennes eller hans aktier till marknadsvärde.

Oavsett hur du lägger upp det bör du alltid ha en straffklausul i avtalet om din nye delägare inte skulle sköta sig.

– Då ska du ha rätt att köpa tillbaka aktierna, säger Anders Längnäs.

Fördelar:

  • Ökat engagemang. Engagemanget hos din anställde ökar, både vad gäller vinst och hur personen känner för företaget.
  • Starkt team. Du får en person att dela upp- och nedgångar med. Tillsammans kan ni bli ett starkare team.

Nackdelar:

  • Förlorad kontoll. Du förlorar en del av kontrollen till en annan person.
  • Risk för konflikter. Det vanligast, menar Anders Längnäs, är oenighet om värderingen därför att värderingsfrågorna är olyckligt formulerade i aktieägaravtalen.