<![CDATA[Gamification eller spelifiering som det kallas på svenska – ett alltmer använt marknadsföringsverktyg.
Foto Istock]]>

Gamification – – boosta din marknadsföring med spelifiering

Redaktionen

Publicerades: 19 juli, 2016

Många människor gillar att leka, de flesta går i gång på att tävla. Alla gillar att få bekräftelse. Där har du mekanismerna bakom gamification eller spelifiering som det kallas på svenska – ett alltmer använt marknadsföringsverktyg.
AV LOTTA BYQVIST

Du vaknar på morgonen, kollar Facebook och konstaterar att 102 personer har gillat ditt inlägg om mysstunden vid brasan från kvällen innan. Det får dig att gå in på Facebook flera gånger redan före frukost. 103 likes, 104, 105 … Därefter sticker du ut på en löprunda och kan efteråt, via din träningsapp, se att du sprungit snabbare än i förrgår. Du får en kick och tänker att du ska springa ännu snabbare nästa gång.

Det här är två exempel på gamifierade produkter som i det här fallet gjort en bra morgon ännu bättre.

LÄS OCKSÅ: 6 trender inom digital marknadsföring du måste ha koll på

– Gamification är att använda sig av de spelbeteenden som lockar och engagerar samt dra nytta av dem i marknadsförings- eller inlärningssammanhang, säger Olav Törnblom,
VD för MillionMind som arbetar med att hjälpa företag att spelifiera – och boosta – sin kommunikation och marknadsföring online.

Men det handlar inte om spel i traditionell mening utan om att man använder sig av spelets stimulerande mekanismer för att förstärka positiva beteenden i den egna verksamheten.

Man kan likna det vid exempelvis simmärken som man samlar för att lära sig simma. Du börjar med Baddaren för att via ytterligare några märken gå vidare till Simborgarmärket.
Även om märkena inte har något egentligt värde sporrar de dig till att bli en duktig simmare.

Men gamification är ingen patentlösning för den som vill nå ut med sina erbjudanden. Precis som med traditionell annonsering måste man veta vad man vill marknadsföra och varför.

– All marknadsföring börjar med en noggrann analys, säger Olav Törnblom. Vilket problem vill du lösa? Vilken aktivitet vill du få kunderna att genomföra?
När du har den bilden klar för dig är det dags att leta reda på lämpliga metoder och produkter som uppfyller behoven.

Småföretagarens bristvaror är ofta tid och pengar. Att då ens fundera på att spelifiera sina erbjudanden kan synas oöverstigligt.
Men du behöver inte utveckla en egen app, det kan räcka med att exempelvis sätta ihop en tävling på Facebook.

– Gamification kan visst passa den lilla företagaren, säger Olav Törnblom, under förutsättning att man gör en del av arbetet själv. Men man måste lägga lite krut på det.
Den gamifierade aktiviteten ska vara rolig och gärna trigga till upprepning. Då fyller gamifieringen den funktion den är tänkt att fylla: att öka kännedomen om en produkt och göra kunden mer välvilligt inställd till den.
Här kan en quiz (en frågesport) vara ett lämpligt verktyg. Frågorna kan till exempel handla om den produkt du vill marknadsföra och vinsten bestå i ett eller flera exemplar av produkten.

Den bästa effekten av gamification uppstår när uppgiften är så kul att det inte går att sluta, när deltagarna hela tiden vill nå nya nivåer och börjar bjuda in fler deltagare.

– Det är den största utmaningen, att hitta ”triggers” som gör att folk börjar utmana varandra, säger Olav Törnblom. Målet är ju att få mer kundengagemang och en större spridning på sina produkter.

Innan du börjar – tänk på det här

1. Gör en analys
Vad vill du uppnå med aktiviteten? Stämmer den överens med företagets affärsmål?

2. Avgränsa och beskriv målgruppen
Hur ser den ut? Vad styr den känslomässigt? Vad vill du att målgruppen ska göra?

3. Välj aktiviteter
Vad kan trigga till nästa aktivitet så att deltagaren inte slutar efter första försöket? Topplistor, poäng, digitala medaljer?

4. Säkerställ att det blir kul
Alla aktiviteter passar inte att spelifiera. Det är de aktiviteter som är så roliga att de nästan är beroendeframkallande som lyckas i längden. Tänk Candy crush.

5. Välj verktyg
Ta reda på vilka lämpliga verktyg som passar din aktivitet. Egenutvecklade appar kostar ofta mer än den lilla företagaren mäktar med. Ett färdigutvecklat verktyg med exempelvis en specialanpassad quiz är ett billigare sätt att spelifiera sin kampanj. Dammsug marknaden på alternativ. Kom ihåg att Facebook, Linkedin och Instagram bjuder på många möjligheter att lansera spel och tävlingar.

Så kostar det?

Att låta utveckla en egen app kan kosta flera hundra tusen kronor. Men det finns färdiga verktyg för den som till exempel vill lansera en quiz om en ny produkt på Facebook och/eller webbplatsen. Begär alltid offert innan du sätter i gång. En rimlig fingervisning är att det kostar cirka 20 000 kronor att skapa en quiz utifrån ett färdigt verktyg – under förutsättning att du gör en del av jobbet själv.

5 + med gamification

Ökat kundengagemang
Så kallade ”triggers” skapar engagemang eftersom de uppmanar till aktivitet. Då ökar chansen att kunden återvänder.

Stärkt kundrelation
När kunden är delaktig skapas starkare band än när hen bara är passiv mottagare av ett budskap.

Omedelbar utvärdering
Du kan direkt se hur många som deltar och hur många som återvänder.

Kampanjen sprids av deltagarna själva
Om aktiviteten är tillräckligt kul kommer kunderna att börja bjuda in varandra att delta i den.

Längre exponeringstid
Kunder som deltar i en aktivitet exponeras för produkten under längre tid än de gör vid exempelvis traditionell annonsering.