<![CDATA[]]>

Höstbudgeten får tummen upp

Camilla Björkman

Publicerades: 14 september, 2011

Företagarna och FöretagarFörbundet ser positivt på de lättnader för företagen som regeringen presenterade igår. Men Camilla Littorin på FöretagarFörbundet saknar ett slopat sjuklöneansvar.

När regeringen på tisdagen läckte ut delar av höstbudgeten kom flera förslag med som på olika sätt ska gynna småföretagarna.

Bland annat förändras 3:12-reglerna för aktiebolagsägare genom att det lägsta lågbeskattade utdelningsbelopp som kan tas ut ur varje aktiebolag höjs med cirka 13 000 kronor.

Även taket för hur stor del som ska tjänstebeskattas vid försäljning av aktierna i ett fåmansbolag sänks från 100 till 90 inkomstbasbelopp (cirka 4,7 miljoner kronor). All utdelning över detta ska nu beskattas med 30 procent i stället för en skattesats på upp till 57 procent som gäller vid inkomst av tjänst.

FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin ger tummen upp till förändringarna även om organisationen helst vill att 3:12-reglerna slopas helt:

– Överlag är det ett steg i rätt riktning, säger hon till Driva Eget.

Även Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna, skulle hellre se att 3:12-reglerna dumpades men är positiv till förslagen:

– En stor del av den intäkt som man har som företagare tar man ju risk för och därför ska det inte beskattas som inkomst. Därför är det jätteviktigt att regeringen fortsätter att förenkla 3:12-reglerna, säger hon till Dagens Industri.

Att avdragsrätten för forskning och utveckling ska göras mer generös är ett annat förslag från regeringen. Det ska räcka med att forskningen är av rimligt intresse för verksamheten.

– Det är bra, men jag är rädd att Sveriges småföretagare inte kommer att komma i åtnjutande av detta. Det är viktigt att man styr det så att även småföretagare får göra avdrag för sitt nästa utvecklingssteg. Sverige behöver företag som växer, oavsett om det är genom forskning eller genom utveckling av en befintlig produkt, Camilla Littorin.

Halverad restaurangmoms tycker hon däremot är ”kanon” och hon hoppas nu att sänkningen ska gå igenom även i andra tjänstesektorer. Däremot saknade hon de tre viktigaste punkterna för FöretagarFörbundets medlemmar i budgeten:

  • Generella sänkningar av arbetsgivaravgiften.
  • Införande av småbolagsregler.
  • Slopat sjuklöneansvar för de minsta företagen.

– Slopat sjuklöneansvar är framförallt oerhört viktigt om vi ska få in personer som är funktionshindrade på arbetsmarknaden, säger hon.