<![CDATA[]]>

Få nyheter för företagarna i höstbudgeten

Camilla Björkman

Publicerades: 20 september, 2011

Få nyheter kom upp när finansminister Anders Borg presenterade sitt förslag till statsbudgeten. De flesta förslag till förändringar hade redan matats till medierna tidigare, däribland sänkt restaurangmoms och lättnader i 3:12-reglerna.

Det ser mörkt ut för svensk ekonomi, vilket innebär få stora förändringar i förslaget till statsbudget som presenterades av Anders Borg.

– Vi tror att vi har en viss tillväxt nästa år men vi tror att nedåtriskerna dominerar, säger finansministern.

Regeringen bedömer därför att ett reformutrymme på 15 miljarder kronor finns för 2012. Då finns följande förslag med i budgeten som på ett eller annat sätt påverkar småföretagare:

  • Sänkt restaurangmoms. Momsen sänks från 25 procent till 12 procent från och med 2012.
  • Mer resurser för att förbättra förutsättningarna för småföretagare inom vården och inom apoteksbranschen. Läs mer här
  • Bättre villkor för företag, bland annat med ändrade 3:12-regler. Läs mer här.
  • Satsning på infrastruktur – Sveriges vägar och järnvägar rustas upp med 5 miljarder kronor.
  • Ett förslag ska lämnas om hur egenföretagare ska kunna välja en kortare karens än sju dagar i sjukförsäkringen. Promemoria ska presenteras under 2011 men man återkommer inte förrän i budgetpropositionen 2013 med ett förslag.

Företagarorganisationerna har tidigare gett tummen upp åt de förslag som presenterats under veckan, men tycker samtidigt att för lite görs för småföretagarna.

– Det är flera bra små steg för företagande. Men mer hade varit bra för jobben, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för småföretagsorganisationen Företagarna, till DI.

En undersökning från FöretagarFörbundet visar också att knappt var tjugonde småföretag påverkas av de två förslagen för förenklad expertskatt och utökad avdragsrätt för forskning.

– Det är bra att regeringen vill gynna företagen i dessa osäkra tider men det är synd att dessa två förslag hjälper bara de större företagen. Småföretag vidareutvecklar ofta en produkt eller teknik, inte alltid nyutvecklar, vilket forskningsbidraget avser. För att skapa tillväxt krävs det att avdragsmöjligheterna vidgas. Det bör även omfatta produktveckling och utveckling till nästa steg, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Hon är positiv till lättnader i 3:12-reglerna, förändringar som berör nästan hälften av företagarna enligt samma undersökning, även om hon helst skulle se att de slopades. Däremot är hon mycket positiv till sänkt restaurangmoms.

– Det berör visserligen bara en viss bransch men kan få stora positiva konsekvenser på olika håll i samhället.

Klicka här för att se hela Anders Borgs presentation av budgetpropositionen 2012 i webb-tv (öppnas i nytt fönster).