<![CDATA[]]>

Så vill de få fler företagare i vården

Camilla Björkman

Publicerades: 16 september, 2011

Regeringen lägger sammanlagt 369 miljoner kronor över en fyraårsperiod på att få fler privata apotek och öka valfriheten inom vården. ”Ytterligare ett steg för att underlätta så att fler nya och växande företag startas inom sektorn”, säger näringsminister Maud Olofsson.

I ett nytt budgetförslag presenterar regeringen nu en förslag för att stärka företagare som vill starta upp inom apotek- och vårdbranschen. Sammanlagt 369 miljoner kronor ska satsas på fyra år.

Framförallt på apoteksmarknaden vill man få in småföretagare. Tillväxtverket får i uppdrag att dels stödja små enskilda aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden, dels att fånga upp och rapportera vilka svårigheter dessa aktörer ser och ge förslag på insatser.

Näringsminister Maud Olofsson säger att åtgärderna är viktiga för att få välfungerande valfrihetsreformer och öka kvaliteten i vården:

– Med de här förslagen tar vi ytterligare ett steg för att underlätta så att fler nya och växande företag startas inom sektorn.

Det här innebär regeringens förslag – och så mycket kostar det:

  • Underlätta och uppmuntra etableringen av privata apotek. Sammanlagt 3 miljoner kronor.
  • Uppmuntra valfrihet inom kommunal vårdsektor och undersöka hur konkurrensen påverkas av att kommuner i vissa fall agerar både beställare och utförare av vård. Sammanlagt 6 miljoner kronor.
  • Öka insynen i hur offentlig välfärd kan påverka och snedvrida konkurrens för småföretagare, genom att särredovisa kommunal näringsverksamhet.
  • Etablering av fler vårdcentraler, patientjournaler och hälsodagbok tillgängliga för patienten på webben. Man vill även införa nya tjänster som underlättar för patienten att planera sin egen vård och behandling. Sammanlagt 360 miljoner kronor.