<![CDATA[]]>

Nu tar kvinnorna över tjänsteföretagen

Camilla Björkman

Publicerades: 5 maj, 2010

Nu ökar tjänsteföretagen i Sverige och det är kvinnorna som står för en stor andel. Antalet tjänsteföretag som drivs av kvinnor har ökat med 35 procent – antalet som drivs av män har däremot minskat med fem procent.

Det är Tillväxtverket och SCB som gjort en enkät bland 18 000 företagare med 0-49 anställda. Den visar att antalet tjänsteföretag ökar i Sverige och att det till stor del är kvinnornas förtjänst. Antalet tjänsteföretag som drivs av kvinnor ökade med 35 procent mellan 2002 och 2008. Under samma period minskade antalet tjänsteföretag som drivs av män med fem procent.

Kvinnor driver cirka 29 procent av alla landets företag. Men i tjänstesektorn driver kvinnor fler företag, cirka 37 procent av tjänsteföretagen med upp till 49 anställda.

Inkäten visar också att hälso- och sjukvård och kunskapsintensiva tjänster har mest nöjda företagare.

– Tillväxt är möjlig först när företag är lönsamma. Hälso- och sjukvård och kunskapsintensiva företagstjänster är några av de branscher som det finns stora möjligheter att satsa på och utveckla framöver, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Överlag ser det positivt ut för den svenska tjänsteproduktionen. Enligt SCB ökade den i mars med 3,1 procent jämfört med samma månad förra året.