Var noga med detaljerna när du skickar offert. Foto: Getty Images

Offert = avtal – Slarva inte med detaljerna

Noshin Kardel

Publicerades: 12 april, 2017

De flesta tänker nog inte att en offert faktiskt kan bli en typ av avtal. Men så snart kunden säger ja, blir det ändå det i regel. Då är det bra att vara tydliga med vad ni faktiskt kommit överens om.

När du lämnar ett anbud till en kund gör du oftast det genom att skicka en offert eller genom ett muntligt anbud. Då är det bra att tänka på att det inte finns någon allmänt etablerad definition av vad ett avtal är. Men i regel uppstår det när det finns ett anbud och en accept.

Ett anbud är detsamma som ett affärserbjudande, till exempel ett erbjudande om städning till ett visst pris. En accept är ett antagande av ett anbud. Med andra ord betyder en accept att man tackar ja till erbjudandet. Så snart anbudet accepterats uppstår ett bindande avtal. När du väl är bunden av ett avtal är det svårt att dra sig ur affären, åtminstone utan rättsliga konsekvenser.

Som företagare lämnar du oftast ett anbud genom att ge en offert till en potentiell avtalspart. När du skriver en offert är det viktigt att noggrant specificera vad som ingår i erbjudandet och vad du vill ha för ersättning. Det är även viktigt att ange hur länge du låter offerten gälla eller om du vill förbehålla dig rätten att tacka nej till en accept.

3 vanliga frågor

1. Hur länge gäller ett anbud?
Det många inte tänker på är att man faktiskt är bunden vid sitt anbud en viss tid (kallas för anbudsfrist) efter det att det har lämnats. När du väl har lämnat ditt anbud går det alltså inte att ta tillbaka det hursomhelst.

Ett skriftligt anbud gäller under skälig tid eller så länge som det uttryckligen har angivits att det ska gälla. Vad som anses vara skälig tid varierar från bransch till bransch, i färskvarubranschen är till exempel tiden kortare, då avtalsföremålet förändras i pris snabbt.

Det är viktigt att ha anbudsfristen i åtanke när du lämnar anbud. Annars finns risken att du plötsligt sitter med mer arbete än vad du klarar av.

2. Gäller muntliga avtal?
Huvudregeln i Sverige är att även muntliga avtal är bindande, även om det finns en del undantag där skriftlighet krävs enligt lag. Muntliga anbud måste till skillnad från skriftliga accepteras direkt för att avtal ska uppstå, här finns ingen anbudsfrist.

Problemet med muntliga avtal är oftast inte att avgöra om avtal har träffats eller inte utan snarare att avgöra deras innehåll. För att undvika oenigheter bör man alltid upprätta ett skriftligt avtal med sin avtalspart. Utan det är det svårt att i efterhand bevisa vad ni kom överens om.

3. Kan man sluta avtal på andra sätt?
Förutom skriftligen och muntligen kan avtal även träffas genom så kallat konkludent handlande. Det betyder att parterna genom sitt faktiska handlande ingår ett avtal.

Ett typiskt exempel på ett avtal träffat på detta sätt är när man parkerar i ett parkeringshus. Genom att ställa bilen på parkeringsplatsen ingår man avtal med parkeringsbolaget och förbinder sig att följa deras villkor och betala deras avgifter.

5 Saker att ta med i offerten

  • Ditt erbjudande och vad som ingår i det.
  • Ersättning för dina tjänster eller produkter.
  • Hur länge offerten gäller.
  • Om du vill kunna tacka nej till att kunden tackar ja.
  • Övriga villkor för till exempel vad som händer om köparen upptäcker fel i varan, om köparen inte betalar i tid, om dröjsmålsränta utgår och så vidare.