<![CDATA[]]>

Skriv konsultavtal – och rädda affären

Noshin Kardel

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 19 maj, 2016

En av de viktigaste sakerna att tänka på som konsult och egen företagare är att säkerställa att du verkligen får betalt för ditt jobb. Då slipper du kontakta en jurist när saker och ting redan gått snett. Gör så här!

Vi småföretagare litar väl på varandra när vi gör affärer, tänker du kanske. För visst borde det väl räcka med ett handslag och en muntlig överenskommelse?

– Den inställningen kan bli dyr om något oförutsett händer, menar juristen Noshin Kardel.
Hon jobbar på juristbyrån avtal24 som erbjuder avtalsskrivning och juridisk rådgivning online och via telefon till både privatpersoner och företagare.

Tråkigt nog är det ofta när saker och ting gått snett som många småföretagare kontaktar en jurist. Ett vanligt misstag är just att man förlitar sig på muntliga överenskommelser eller allmänt formulerade offert­beskrivningar. Men när det uppstår konflikter är det ofta om sådant som man missat att prata om. Vad händer till exempel om kunden skulle avboka i sista stund? Vem äger rättigheterna till det som skapas inom uppdraget? Och vem ska stå för oförutsedda kostnader?

Om du säljer tjänster eller om ditt företag åtar sig olika uppdrag av varierande längd behöver du upprätta ett konsult­avtal. Även om du inte kallar dig själv för konsult omfattar konsultavtal just försäljning av tjänster och uppdrag. Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar.

Läs mer: ”Vad ska jag ta betalt för konsultjobbet?”

Viktigt är också att reglera en tidsplan och vad som ska ske vid förseningar. I ett konsult­avtal kan man även tydliggöra allt sådant som vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla så att riskerna för affären minskar för båda parter.

Tänk så här:

1. Se avtalet som en manual

Det viktigaste är att få en nöjd kund och det förutsätter att du förstår vad kunden efterfrågar. Skriftliga avtal innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram leder ofta till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan.

2. Reglera arbetet in i minsta detalj

Ha alltid ett skriftligt konsult­avtal där ni reglerar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras och vilka kvalitetsnormer som uppdraget ska bedömas efter.

Läs mer: Så gör du när kunden inte betalar

3. Fakturera löpande

Leverera inte för mycket på en gång utan att få betalt. Försök fakturera löpande och om fakturorna hinner förfalla bör du pausa leveranserna tills du får betalt. Innan du pausar bör du dock ta kontakt med en jurist.

4. Dokumentera förändringar

Om avvikelser sker från avtalet är det vanligt att detta kommuniceras per mejl eller telefon. Se till att avvikelserna dokumenteras och sparas på ett säkert ställe. Om ni till exempel per telefon har diskuterat en alternativ lösning, ha för vana att skriva ner det i ett mejl, skicka och be om bekräftelse.