<![CDATA[]]>

Sju råd när du vill sälja ditt företag

Redaktionen

Publicerades: 14 januari, 2009

Ingalill Bergenstråhle (i mitten) har just sålt sitt företag till Annika Friberg och Eva Schröder. Här är sju viktiga råd till dig som funderar på att sälja.

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att det nu är fler småföretagare än någonsin som vill sälja sina företag, oftast beroende på att de tillhör 40-talistgenerationen och snart ska pensionera sig.

Drygt 40 procent av de tillfrågade sa att de tänker försöka sälja sitt företag. Den siffran var 33 procent ett år tidigare. Under den stundande lågkonjunkturen väntas antalet företagsaffärer öka när säljarna drar ned sina krav och lättare kan möta dem som är intresserade av att köpa.

Här är sju bra råd till dig som funderar på att sälja:

  1. Sänk kostnaderna. Trimma verksamheten och anpassa personalstyrkan till verksamheten under åren innan du tänker sälja. Ett bra resultat ger ett högre pris.
  2. Höj omsättningen. Se till att hela omsättningen redovisas. En hög redovisad omsättning ger högre värde.
  3. Hör med flera. Ta kontakt med en bank, revisor eller jurist och diskutera med dem hur du kan gå till väga. Kontakta företagsförmedlare som har förteckning över potentiella köpare. Gå igenom det egna kontaktnätet.
  4. Ta hjälp av proffs. En professionell värderare kan hjälpa dig att sätta ett realistiskt pris.
  5. Aktier eller inkråm? Ta hjälp av din revisor och utred vad det blir för skillnader mellan att sälja bolagets aktier eller sälja inkråmet. Vid en inkråmsförsäljning får säljarens bolag pengar och bolaget kan leva vidare och ge säljaren utdelning och lön under många år.
  6. Hitta en bra köpare. Tänk på att det inte bara handlar om rätt pris. Det är också viktigt att hitta en köpare som förstår verksamheten och har en vilja att utveckla den vidare.
  7. Var diskret. Om du går ut med att du ska sälja kan det leda till reaktioner från kunder och leverantörer som i värsta fall kan påverka värdet eller försämra affärerna om det inte blir någon försäljning.