Småföretagare ratar kvinnor till styrelsen

Camilla Björkman

Publicerades: 15 februari, 2010

Småföretagare är sämre på att ta in kvinnor i styrelsen jämfört med större bolag. Det visar en ny undersökning som kartlagt kvinnorepresentationen i Sveriges aktiebolag. Värst är entreprenörstäta Gnosjö.

Idag utgör männen 80 procent av styrelseledamöterna i Sveriges aktiebolag. Dessutom är 86 procent av alla vd:ar män. Det visar en undersökning som Dagens Industri låtit göra bland landets aktiva aktiebolag.

Undersökningen visar att mindre företag har färre kvinnor i styrelsen. I företag med fler än 50 anställda är 27 procent av styrelseledamöterna kvinnor. I bolag med fler än 200 anställda är det 34 procent. I de största företagen finns det också fler kvinnliga vd:ar – 18 procent av företagsledarna med fler än 200 anställda är kvinnor.

Det här kan vara en förklaring till att entreprenörstäta Gnosjö i Jönköpings län hamnar på botten i statistiken. Både små och stora företag här har lägst antal kvinnliga styrelseledamöter (14 procent) och VD:ar (8 procent) i hela Sverige. En annan orsak kan vara att här finns många företag i klassiska mansdominerade branscher.

– Det är en ickefråga här nere, säger Gnosjöupprorets ledare Stig Claesson som också sitter i Kristdemokraternas partistyrelse till DI. Om någon kvinna är duktig ska hon vara med i en styrelse. Men när politikerna nu tar upp detta är det bara för att fiska röster, ingenting annat. Det är som klimatfrågan. Det är ett flockbeteende.

I Stockholm har kvinnorna bäst representation med 23 procent styrelsemedlemmar och 17 procent kvinnliga vd:ar. Siffrorna gäller både små och stora företag. Därefter kommer Skåne med 21 procent samt Uppsala län och Gotland med 19 procent i styrelsen.