<![CDATA[]]>

Småföretagare tror på ökad försäljning kommande halvår

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 26 mars, 2013

När företaget Visma i dag presenterar sin affärsbarometer är det positiva besked från 45 procent av små- och medelstora företagare – de tror på ökad försäljning. För ett halvår sedan gjorde bara var tredje företagare det.

– Företagen har fått tillbaka framtidstron till nästan samma nivå som för ett år sedan, alltså innan konjunkturen började svaja, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressmeddelande.

De mest optimistiska företagarna i undersökningen bor i Södermanlands län, men även företagare i Västernorrland, Halland och Värmland ser ljusa tider. Lite mer försiktiga är man i Blekinge, Kalmar län och Västerbotten.

I undersökningen deltog drygt 1 200 små och medelstora företag i Sverige och de svarade nu i mars.