<![CDATA[]]>

Snart enklare och billigare att få EU-patent

Camilla Björkman

Publicerades: 16 januari, 2010

Idag är det krångligt och dyrt att ta patent på din uppfinning i alla EU-länder. Men nu kommer ett nytt EU-patent som gör att du kan skydda din briljanta idé enklare och till en betydligt mindre slant.

Har du en lysande uppfinning som du vill skydda med ett patent? Om du vill att patentet ska gälla i hela EU är det idag en jobbig historia. När ansökan är beviljad måste du översätta den till de länder som patentet ska gälla i. Dessutom måste du betala avgifter för varje land. Det är rejält dyrt jämfört med konkurrerande marknader: Att skydda din uppfinning med patent i 13 medlemsländer kostar idag 11 gånger så mycket som ett patent i USA, enligt Utrikesdepartementet.

Efter segdragna förhandlingar har nu Konkurrenskraftsrådet kommit överens om riktlinjer för ett nytt EU-patent, som ska innebära följande:

• Du kan genom en ansökan få ett patent som gäller i hela EU – en marknad om 500 miljoner människor.
• Du betalar en årsavgift i stället för en för varje land, vilket blir mycket billigare.
• Du behöver inte översätta patentet till varje land, vilket kan sänka kostnaderna rejält.
• Det blir en enhetlig europeisk patentdomstol och slipper att patentprocesser ska föras i varje land för sig, vilket spar tid.

Tyvärr lär det dröja innan förslaget träder i kraft. Först måste Europaparlamentet ta ställning till förslaget, och därefter EU-domstolen. Detta förväntas ske tidigast i sommar.