<![CDATA[]]>

Få mer gjort med powermöten

Ebba Arnborg

Publicerades: 8 december, 2014

Frigör tid och minska mejlskörden med hjälp av nya trenden powermöten – som är klara på en kvart, sker stående och måste leda till beslut.

Är alltför många av dina möten en timme långa? Satsa på powermöten i stället.

– Har man ett specifikt ämne som man ska fatta ett beslut om blir det mycket effektivare att avsätta en kvart. Det är en perfekt mötesteknik för snabba beslut, den ersätter överflödiga mejl och då man endast kallar dem som berörs minskar även onödiga sittningar, säger Johan Fägerblad på Svenska möten.

Ännu snabbare går det om man står upp. Känn dig inte dum – tekniken används i de finaste kretsar.
– När drottning Elizabeth av Storbritannien har veckoavstämningar med regeringen så står man upp för att det inte ska ta för lång tid, berättar Johan Fägerblad.

Det är framför allt interna möten, för dig som har anställda, som han menar kan dra nytta av metoden. Kundmöten bör få ta tid.
– Man ska inte stressa en kund utan ge den tid att ställa frågor och få svar på dem, säger han.

För att lyckas med mötet gäller det att alla har fått en chans att förbereda sig. Det måste finnas ett konkret syfte och gärna beslut att fatta. Alla måste prata rakt på sak och mötesledaren behöver vara rättvis och tydlig. Även du som mötesdeltagare kan säga ifrån om någon svävar i väg.

– Ingen är betjänt av att man sitter i möten där man inte kommer någonstans eller pratar om fel saker, säger Johan Fägerblad.

Men om du jobbar som konsult kan det vara värt att fundera innan du är för rak på mötet, menar han:
– Det får man avgöra från situation till situation.

7 tips – så lyckas du

  1. Kalla endast dem som berörs, max sex deltagare.
  2. Mötesdeltagarna måste ha modellen klar för sig: mötet får inte ta mer än 15 minuter, ska ske stående och måste leda till beslut.
  3. Mötesinbjudan måste ha ett tydligt syfte så att alla kan förbereda sig.
  4. Deltagarna måste gå rakt på sak.
  5. Mötesledaren måste vara tydlig, följa tidsplanen, delegera ut ordet rättvist, dokumentera allt som sägs och följa upp beslut efter avslutat möte.
  6. Välj tillfällen, vid genomgripande förändringar välj en annan mötesform.
  7. Fattas inget beslut tillsätts en separat arbetsgrupp som fortsätter vidare.

Läs mer:

Lilian tröttnade på ineffektiva möten

Så får du effektiva möten

 

Uppdaterad 2015-07-12