<![CDATA[]]>

Kvinnliga entreprenörer lyckligare än manliga

Camilla Björkman

Publicerades: 13 juni, 2014

Kvinnliga entreprenörer har en ”högre grad av välbefinnande” än manliga, visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Överlag är entreprenörer lyckligare och friskare än anställda.

Entreprenörskapsforums nya rapport visar att kvinnors företagande i Sverige ökar betydligt snabbare än männens.

Men inte nog med det: de har en högre grad av välbefinnande än sina manliga motsvarigheter.

En jämförelse mellan innovationsdrivna länder (som satsar på exempelvis tjänsteproduktion) visar att kvinnliga entreprenörer i Sverige upplever en högre grad av subjektivt välbefinnande än många av de andra likvärdiga ekonomierna. Sverige hamnar på tredje plats i jämförelsen, efter Schweiz och Norge.

Manliga entreprenörer, däremot, uppvisar en lägre nivå av välbefinnande i genomsnitt, enligt rapporten.

Kvinnliga entreprenörer i Sverige upplever också en högre grad av välbefinnande och balans mellan arbete och fritid än vad männen gör.

Bortsett från skillnaderna mellan könen skriver författarna till rapporten att entreprenörer generellt är lyckligare, upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse och har en högre arbetsmotivation, även om det varierar mellan olika länder. Entreprenörer har också färre negativa hälsoeffekter än anställda i allmänhet.

En annan slutsats som dras i rapporten är att andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap nästan har fördubblats under fem år – från 4,2 procent av befolkningen 2007 till 8,3 procent 2013.

Den exceptionella ökningen matchas inte av något annat innovationsdrivet land, även om det i dagsläget är svårt att uttala sig om hur uthålliga siffrorna är.

Men trots de höga siffrorna väntas sysselsättningseffekterna bli små, skriver författarna till rapporten. Bara en liten andel av entreprenörerna tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Orsaken kan vara institutionella hinder (lagar och regelverk) och matchningsproblem på arbetsmarknaden.