<![CDATA[]]>

Kvinnor mindre optimistiska om företagaråret 2012

Gustaf Brickman

Publicerades: 21 februari, 2012

Framtidstron skiljer sig mellan företagande män och kvinnor, visar en rapport från SEB.

– Av någon anledning är de män som driver företag mer optimistiska och har generellt sett bättre ekonomi än de kvinnor som driver företag.

Det är i SEB:s konjunkturbarometer för 2012 som 1400 företagare har fått svara på frågor om sitt företagande. Där framgår det att kvinnor är något mindre optimistiska än män till den svenska ekonomiska utvecklingen.

Det är även fler män som tror på högre vinst för sitt företag under 2012 – 36 procent tror det jämfört med 32 procent bland kvinnorna. Vidare svarar fler män att företagets lönsamhet är god, 33 procent mot 28 procent av kvinnorna.

Detsamma gäller företagets finansiella ställning, där 46 procent av männen tycker sig ha en god finansiell ställning. Motsvarande andel bland kvinnorna är 38 procent.

– Just nu pågår en debatt kring behovet av fler kvinnliga företagare och det är tydligt att det finns skillnader mellan könen som behöver undersökas djupare, säger Ingela Hemming.