<![CDATA[Ur ett juridiskt perspektiv har bolagsstämman en mycket viktig funktion. Det är nämligen här som aktieägarna kan besluta om bolagets affärer. ]]>

Så skriver du protokoll för bolagsstämman

Noshin Kardel

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 10 januari, 2016

Driver du aktiebolag måste du hålla en bolagsstämma minst en gång om året. Här guidar vi dig i reglerna kring beslutsfattandet på stämman. 

Bolagsstämma är ett juridiskt begrepp som många slänger sig med, men inte alltid förstår fullt ut.

Ur ett juridiskt perspektiv har bolagsstämman en mycket viktig funktion. Det är nämligen här som aktieägarna kan besluta om bolagets affärer.

Därför är det viktig att ett protokoll upprättas där besluten framgår. I vissa fall måste även bolagsstämmobeslutet registreras hos Bolagsverket för att börja gälla, till exempel när bolagets styrelse ska ändras.

Här är några viktiga punkter att tänka på inför bolagsstämman:

3 typer av stämmor

Det finns tre olika typer av stämmor som du kan behöva hålla:

 1. Konstituerande bolagsstämma
  Den hålls i samband med att ett aktiebolag bildas. Här antas bland annat en bolagsordning och en styrelse väljs.
 2. Ordinarie bolagsstämma
  Kallas även årsstämma. Den måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Här ska vissa frågor alltid avhandlas, till exempel vad som ska ske med bolagets vinst, fastställande av balans- och resultaträkning och frågor om ansvarsfrihet.
 3. Extra bolagsstämma
  Den kan hållas när som helst under räkenskapsåret för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas och ett stämmobeslut ska tas, till exempel ändring av bolagsordningen.

Tänk på det här 

Hur en stämma ska gå till regleras i aktiebolagslagen. Den ska skydda aktieägarnas rätt till beslutsfattande. Här är några extra viktiga punkter att ha koll på:

 • En kallelse ska i regel skickas ut senast två veckor före stämman med förslag om dagordning.
 • På stämman ska omröstning ske om någon av aktieägarna begär det.
 • Blir det lika många röster har stämmans ordförande en utslagsröst.
 • Beslut om ändring av bolagsordningen är bara giltig om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av både de angivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.
 • Beroende på om bolaget håller en extrastämma, en ordinarie eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.