<![CDATA[]]>

Så skulle fler kvinnor bli företagare

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 22 oktober, 2013

Enligt en ny avhandling vid Linnéuniversitetet är det bland annat en könssegregerad arbetsmarknad som gör att färre kvinnor än män startar eget företag. Men det finns sätt att få fler kvinnliga företagare.

Nationalekonomen Andreas Mångs vid Linnéuniversitetet har tittat på företagandet ur ett könsperspektiv i sin nya doktorshandling.

Bland alla landets egenföretagare är en fjärdedel kvinnor. Andelen ökar, men långsamt – från 20 till 25 procent sedan 2005. Med samma takt dröjer det minst 40 år innan hälften av alla företagare är kvinnor.

Varför få kvinnor startar eget beror dels på en starkt könssegregerad arbetsmarknad, säger Andreas Mångs till Dagens Nyheter:

– Flest kvinnor arbetar i den offentliga sektorn som är hårdare reglerad än det privata näringslivet. Dels handlar det om normer och könsroller, säger Andreas Mångs.

Hans avhandling visar att det finns underliggande föreställningar om att företagare ska vara män, vilket gör att de tidigare börjar tänka på företagandet som ett alternativ.

Och kvinnor tar fortfarande större ansvar för hemmet och barnen än män gör.

– En företagare jobbar i snitt mer än en anställd och det gör att kvinnor, framförallt under småbarnsåren, har svårare att driva företag, säger Andreas Mångs till Dagens Nyheter.

Vad finns det då att göra för att få fler kvinnliga företagare?

– Potentiellt så skulle andelen kvinnliga företagare öka om man privatiserade fler delar av den offentliga sektorn. En annan viktig del är att anpassa de sociala försäkringssystemen så att samma regler gäller vid föräldraledighet för den som är företagare som för den som är anställd. Mer barnomsorg på obekväma tider skulle också kunna ge effekt.
 

LÄS MER: