<![CDATA[]]>

Smart mål gav Lisa bättre lönsamhet

Camilla Björkman

Publicerades: 1 maj, 2014

Sätt nya mål för 2016! Med ett eget planeringssystem kunde coachen och utbildaren Lisa Moraeus från Växjö uppnå sina mål. Resultatet blev högre lön, mer sinnesro och tid att skriva en bok. Nu lär hon andra att göra samma sak.

När Lisa Moraeus startade företaget Room for Us för några år sedan, i vilket hon coachar klienter, föreläser och skriver, bestämde hon sig för att sätta upp nya mål för framtiden.

– Som egenföretagare har du ingen chef som pekar ut riktningen åt dig. Därför måste du ta saken i egna händer, säger hon.

Tillsammans med sambon reste hon bort några dagar på hotell, bollade idéer och spånade fram en vision. Den bröt hon sedan ner i konkreta mål, på års- och kvartalsbasis.

– Det är lätt att man är ivrig och sätter stora mål för snabbt. Då är det bra att hjälpa sig själv att vara lite realistisk. Man får välja ut några idéer att genomföra nu och placera de andra under årets resterande kvartal, säger hon.

Sedan gäller det att också följa upp målen – ofta. Idag börjar Lisa Moraeus varje vecka med att reflektera över om hon är på väg mot sina mål, genom att ställa konkreta frågor och skriva ner svaren i en anteckningsbok. Till exempel: Vilka uppgifter ska jag prioritera den här veckan – och vilka ska jag rensa bort? Vilken ny säljkontakt ska jag ta? Och kanske viktigast: Leder det här mig mot min vision?

– Det tar 20 minuter att ställa sig frågor och skriva ner svaren, men det ger så mycket tillbaka.

Även de ekonomiska målen utvärderar Lisa Moraeus på månads- och årsbasis:

– Vilken omsättning vill jag ha? Hur mycket lön vill jag ta ut? Hur lång semester? Och vad innebär det för företaget? Även här gäller det att stämma av, säger hon.

För hennes egen del har målsättningen höjt företagets omsättning och den egna lönen. Men också: gett sinnesro och tid över att kunna jobba mer med uppdrag som inte är lika lönsamma, till exempel föreläsningar för ideella organisationer.

– Men lika viktigt är att jag vet att jag är på väg i rätt riktning, säger hon.

Samtidigt varnar hon för att bara sätta upp ekonomiska mål utan att fråga sig varför man vill ha det målet. I hennes eget fall har hon till exempel prioriterat tiden att skriva boken Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation och även en ny bok som är på gång.

Idag coachar hon andra i att uppnå sina mål. Men också att kunna svänga om dem vid behov:

– Mål är alltid hypoteser. Håller man på att jobba ihjäl sig eller om det händer något oväntat, ja då får man rita om kartan.

 

I dag coachar Lisa Moraeus andra att uppnå sina mål. Svara på hennes frågor och få insikter om vad du vill uppnå.

  • Om du tittar på din verksamhet och ditt liv i dag, vad är du redan väldigt nöjd med? Vad är jättebra?
  • Vad vill du skruva upp? Vilka områden vill du utmana dig själv inom?
  • Vad skulle du vilja slippa? Finns det arbetsuppgifter du gör i ditt företag i dag som du skulle vilja sluta med?
  • Utifrån svaren på dessa frågor, vilket första steg kan du ta för att uppnå detta under året?

 

Artikeln uppdaterad 2016-03-04.